pochmurnie
24°
23°
sobota
Reklama
“Portret mojej mamy” tylko do jutra
14 września 2023 r. | 12:01
0

Tylko do jutra można składać prace w konkursie plastycznym na "portret mojej mamy" organizowany przez Artystyczną Jurę.

Poniżej regulamin konkursu:
1. Organizatorem konkursu: „Portret Mojej Mamy 2023” jest pracownia Artystyczna Jura z Żarek. Jest
to Konkurs o zasięgu regionalnym/powiatowym i odbywa się pod honorowym patronatem Starosty
Powiatu Myszkowskiego Piotra Kołodziejczyka oraz Rady Powiatu.

2. Uczestnictwo w niniejszym Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne, a udział jest równoznaczny z
akceptacją Regulaminu Konkursu.

3. Konkurs jest skierowany do dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. Nadesłane prace będą oceniane
w trzech kategoriach wiekowych:
I. Dzieci przedszkolne;
II. Dzieci wczesnoszkolne od I do III klasy Szkoły Podstawowej;
III. Dzieci klas od IV do VIII.
Dodatkowym wyróżnieniem w Konkursie będzie wyłonienie trzech prac w kategorii „Nagroda
Publiczności”. W tej kategorii wyróżnienie przyznają Internauci poprzez „polubienia” prac udostępnionych
w katalogu „Nagroda Publiczności”. Katalog będzie udostępniony na Facebooku, a Organizator nagrodzi
wyróżnione przez Internautów prace, które zdobędą największą ilość „polubień”.

4. Celem Konkursu jest wyłonienie spośród złożonych prac najciekawszego, najoryginalniejszego portretu
przedstawiającego Mamę lub Tatę (w tym roku można złożyć do konkursu również portret Taty). Prace
mogą być wykonane dowolną płaską techniką plastyczną (malarstwo, wyklejanka, grafika, collage,
rysunek: ołówek, piórko, pastel, węgiel) na dowolnym podobraziu (brystol, karton, dykta, blejtram) O
FORMACIE NIE MNEJSZYM NIŻ A3. W tym roku dopuszczamy także nadesłanie pracy w oprawie, ale
warunkiem jest, aby była ona integralną częścią obrazu i aby była wykonana własnoręcznie przez autora
pracy.

5. Prace składane do Konkursu muszą być pracami własnymi, wykonanymi samodzielnie (bez pomocy
osoby dorosłej). Prace te nie mogą być wcześniej publikowane lub przedstawiane w innych konkursach.

6. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie dwie prace.

7. W Konkursie będą oceniane walory wizualne, takie jak kolorystyka, kompozycja i estetyka wykonania
oraz oryginalny sposób przedstawienia tematu.

8. Wykonane prace, należy składać wraz z Kartą Zgłoszeniową w Domu Kultury w Żarkach do 22 czerwca
2023 roku. Na Karcie Zgłoszeniowej należy napisać imię i nazwisko autora, wiek, telefon kontaktowy
rodzica, adres e-mail oraz nazwę i adres Szkoły lub Ośrodka Kultury, z którego praca została zgłoszona.
Kartę zgłoszeniową należy przykleić z tyłu pracy, w lewym, dolnym rogu.

9. W celu wyłonienia laureatów Konkursu, organizator powoła Jury.

10. Postanowienia Jury są ostateczne i niepodważalne. Nie przysługuje prawo do odwołania się od decyzji
Jury.

11. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie: Artystyczna Jura na Facebooku. Termin Uroczystego
Wręczenia nagród zostanie podany w osobnej wiadomości na naszej stronie Artystyczna Jura na FB.

12. Organizator przewiduje w Konkursie dyplomy i nagrody. Będą nimi między innymi: albumy, literatura
dziecięca, gry, materiały plastyczne oraz dekoracyjne.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania wszystkich miejsc w danej kategorii wiekowej
oraz do przyznania wyróżnień.

14. W przypadku nieodebrania nagrody, dyplomu w dniu rozdania nagród, osoba nagrodzona jest
zobowiązana do kontaktu telefonicznego (662 311 527) i odebrania nagrody do dnia 14 września 2023
roku, po wcześniejszym uzgodnieniu nowego terminu spotkania. Organizator nie wysyła nagród. Nagrody
nieodebrane w wyznaczonym terminie zostaną przekazane do innych konkursów.

15. Przesłanie prac na Konkurs jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem praw autorskich na
Organizatora Konkursu. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji zdjęć i
materiałów multimedialnych powstałych w trakcie trwania konkursu oraz podczas rozdania nagród.
Powstałe materiały mogą być użyte do celów informacyjnych oraz promocyjnych
w publikacjach tradycyjnych i elektronicznych oraz w serwisach społecznościowych. Prace zgłoszone do
konkursu nie będą zwracane Autorom.

16. Komunikacja związana z Konkursem odbywa się przez skrzynkę kontaktową Artystyczna Jura na
Facebooku lub drogą mailową: artystycznajura@interia.pl Telefon kontaktowy do Organizatora jest
najprostszym i najszybszym sposobem kontaktu: 662 311 527.

17. W celu realizacji Konkursu i komunikacji o Konkursie konieczne jest przetwarzanie danych przez
Organizatora Konkursu /na podstawie art.81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, a począwszy od 25 maja 2018 r. także na podstawie art.6 ust 1 lit. a)
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE/. Jeżeli nie wyrażacie Państwo zgody na
przetwarzanie udostępnionych danych osobowych w celu realizacji Konkursu, Państwa dziecko nie
będzie mogło wziąć w nim udziału. W tym wypadku nadesłane prace można wycofać z Konkursu do
dnia zakończenia przyjmowania prac konkursowych (tj. do 22.06.2023r.). Jednocześnie informujmy,
że zgłoszone dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz przypominamy
o tym, że macie Państwo prawo do: wglądu do nich, poprawienia lub żądania ich usunięcia oraz
począwszy od Organizatorów danych obejmujących: imię i nazwisko dziecka/rodzica uczestnika
konkursu, numer telefonu podany na karcie zgłoszeniowej, adres e-mail, wiek dziecka oraz wizerunek
dziecka. Konkurs PORTRET MOJEJ MAMY ma charakter publiczny i otwarty, a zgłoszenie prac do
Konkursu jest dobrowolne i jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na wykorzystywanie/przetwarzanie
zgłoszonych danych osobowych (dane będą: zbierane, przechowywane, zapisywane, przeglądane,
udostępniane publicznie) m.in. 25 maja 2018 r. macie Państwo prawo do żądania dostępu do
zgłoszonych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania,
przeniesienia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych. Zasady korzystania z tych praw określają przepisy prawa. W celu skorzystania z
tych praw należy się skontaktować z Organizatorami (np. wysyłając wiadomość e-mail na adres:
artystycznajura@interia.pl).

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *