pochmurnie
23°
20°
niedziela
Reklama
Potańcówki Wiejskie za publiczne pieniądze w trakcie kampanii wyborczej!
18 maja 2023 r. | 10:38
2

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłasza program Potańcówki Wiejskie. Instytut uznaje ogromną wartość muzyki i tańca polskiej wsi jako części dziedzictwa kulturowego naszego kraju. Poprzez ogłoszony program Potańcówki Wiejskie, Instytut zamierza wzmacniać i upowszechniać ideę organizowania spotkań społeczności, dla których osią jest kultura ludowa pochodzenia lokalnego. W ten sposób Instytut chce pokazać, szczególnie młodemu pokoleniu, wartość rodzimych tradycji oraz ponadczasowość jej elementów. Celem Programu Potańcówki Wiejskie jest również wspieranie artystów i wykonawców w kultywowaniu muzyki tradycyjnej polskiej wsi.

W ramach programu Potańcówki Wiejskie można ubiegać się o dofinansowanie na poziomie 100%, z maksymalną kwotą dofinansowania do 10 000 zł.

Kto może wnioskować o dofinansowanie?

Podmiotami, które mogą ubiegać się o dofinansowanie są:
– koła gospodyń wiejskich,
– ochotnicze straże pożarne,
– organizacje pozarządowe (inne niż wymienione powyżej),
– samorządowe instytucje kultury.

Jakie działania dofinansowujemy?
Dofinansowujemy organizację potańcówek na obszarach wiejskich. Naszym założeniem jest upowszechnianie idei organizowania spotkań społeczności, dla których osią jest kultura ludowa oraz utrwalenie lokalnego repertuaru muzyki wiejskiej, dlatego też warunkiem uczestnictwa jest nawiązanie współpracy z wykonawcami tradycyjnej muzyki danej społeczności lokalnej, w odniesieniu do miejsca realizacji potańcówki.

/Przez lokalność rozumie się miejscowe tradycje, charakterystyczne dla danej wspólnoty kulturowej, regionu/subregionu etnograficznego lub grupy etnograficznej, gdzie organizowana jest potańcówka./

Przy realizacji Zadania rekomendowane jest podkreślenie roli lokalnej gwary oraz strojów ludowych.

⇒ Wykaz kosztów, jakie mogą zostać pokryte ze środków dofinansowania w ramach organizacji potańcówki wskazany został w załączniku nr 1 do Regulaminu Programu.

Jakie są ramy czasowe?
Nabór wniosków rozpoczynamy 22 maja i będzie on trwał do 16 czerwca. Po tym czasie wnioski podlegają ocenie formalnej oraz merytorycznej (kryteria oceny merytorycznej stanowią załącznik nr 2 do Regulaminu Programu). Ogłoszenie wyników programu – wykazu inicjatyw, które otrzymają dofinansowanie – planujemy na koniec lipca.
Okres organizacji potańcówek to sierpień – październik 2023 r.

Jak wyglądają formalności dla Wnioskodawców?
Wnioski do Programu składane są wyłącznie elektroniczne za pomocą generatora wniosków Witkac. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek, przy czym w ramach jednego wniosku można ubiegać się o dofinansowanie organizacji więcej niż jednej potańcówki, pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnej kwoty dofinansowania tj. do 10 000 zł. /NIKiDW/

 2 odpowiedzi na “Potańcówki Wiejskie za publiczne pieniądze w trakcie kampanii wyborczej!”

 1. Szpak pisze:

  To tym nierobom z programu 800+ następne granty dadzą i znowu wszystko przepiją i przetańczą
  Ciekawy jestem czy nieroby z Topolowej w Żarkach i nieroby z Wysokiej Lelowskiej socjali też dostaną tą kasę na balowanie

  5
  0
 2. Ula pisze:

  trepka z Jadzią już ręce zacierają, bo to pod tych wszystkich pisowskich posłów jest projekt ustawy. Za nasze pieniądze imprezę zrobią i znowu będą ludzi mamić że to PiS im daje na zabawę. Wstydu nie mają.

  1
  1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *