zachmurzenie umiarkowane
11°
sobota
Reklama
yt
Będą polować w lasach gminy Żarki
31 sierpnia 2022 r. | 12:06
0

Burmistrz Żarek poinformował o terminach polowań na terenie gminy Żarki. Koło Łowieckie „DZIK” GLIWICE zamierza polować m.in. na kaczki, dziki i sarny.

Polowania rozpoczną się już w najbliższy weekend.

Harmonogram polowań poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

L.p. Termin polowania Godzina rozpoczęcia

i zakończenia polowania

Obwód

łowiecki

Miejsce polowania
1 03 - 04.09.2022 8.00 – 14.00 67 cały obwód
2 10 - 11.09.2022 8.00 – 14.00 67 cały obwód
3        24.09.2022 7.00 – 14.00 67 cały obwód
4        22.10.2022 8.00 – 14.00 67 cały obwód
5        26.11.2022 9.00 – 14.00 67 cały obwód
6        10.12.2022 9.00 – 14.00 67 cały obwód
7        07.01.2023 9.00 – 14.00 67 cały obwód
8        04.02.2023 9.00 – 14.00 67 cały obwód
9        25.02.2023 9.00 – 14.00 67 cały obwód

Jednocześnie informuję, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego burmistrza (wójta, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce wykonywania polowania. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Burmistrz zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowania polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

 Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *