zachmurzenie duże
17°
14°
niedziela
Reklama
Ogłoszenie Burmistrza Klemensa Podlejskiego
22 lipca 2022 r. | 11:49
0

W związku z wykonywaniem uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie Miasta i Gminy Żarki, Burmistrz Miasta i Gminy Żarki informuje , że od dnia 14.07.2022 r. będą wykonywane prace taksacyjne przez taksatorów firmy LAS-R Sp. z o.o ul. Snycerska 34/13,

30- 817 Kraków.

Dokładny termin wykonywania prac w poszczególnych obrębach ewidencyjnych i ich częściach uzależniony będzie od warunków pogodowych.

Projekty uproszczonych planów zostaną wyłożone w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Żarki do publicznego wglądu przez Burmistrza.

O terminie i miejscu wyłożenia do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasów właściciele lasów zostaną powiadomieni przez Burmistrza , w późniejszym terminie.

Prace prowadzone będą wyłącznie na ewidencyjnych użytkach leśnych (Ls) i nie obejmą innych użytków porośniętych roślinnością drzewiastą.

Prace prowadzone będą w obrębach ewidencyjnych:

  Nr obr. ewid. Nazwa obr. ewid. Pow. użytków Ls w ha
  0001 Przewodziszowice 61,2844
  0002 Żarki 336,8134
  0001 Czatachowa 117,8366
  0002 Jaroszów 4,2690
  0003 Jaworznik 316,3927
  0004 Kotowice 238,9752
  0005 Ostrów 33,6092
  0006 Przybynów 218,5666
  0007 Suliszowice 76,9555
  0008 Wysoka Lelowska 317,2551
0009 Zaborze 294,5193
0010 Zawada 45,3276


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *