zachmurzenie duże
11°
sobota
Reklama
fot. kamra-trans.eu
Urzędnicy zaglądają mieszkańcom do szamba
17 listopada 2023 r. | 11:25
0

Urząd Miasta i Gminy w Żarkach informuje, że prowadzone są kontrole nieruchomości, które korzystają ze zbiorników bezodpływowych czyli szamb oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Jakie dokumenty należy okazać podczas kontroli?

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz nowelizacja ustawy Prawo wodne, nałożyła na samorządy obowiązek sprawdzenia, czy właściciele posesji, na których są zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków mają podpisane umowy z firmą asenizacyjną na wywóz nieczystości ciekłych oraz dowody potwierdzające uiszczanie opłat za usługę (rachunki, faktury). Należy pamiętać, że posiadane rachunki mają potwierdzać regularność wywozu nieczystości ciekłych.

Kontrola regularności wywozu ścieków dotyczy również wywozu osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków (zgodnie z kartą techniczną instalacji).

Co ważne, w ramach kontroli gospodarowania nieczystościami ciekłymi, sprawdzeniu może podlegać stan zużycia wody i porównanie go z ilością wywiezionych ścieków.

Właściciele nieruchomości, którzy nie spełnili obowiązków ustawowych, czyli nie podsiadają umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków – powinni to uczynić niezwłocznie.

W przypadku braku umowy lub rachunku grozi grzywna do 500 zł. Za utrudnianie przeprowadzenia kontroli, w tym odmowę okazania umowy i rachunków za regularny wywóz nieczystości ciekłych, grożą kary finansowe w wysokości do 5 000 zł. /UMiG/Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *