zachmurzenie duże
19°
18°
czwartek
Reklama
Wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej
14 sierpnia 2017 r. | 10:21
0

W piątek 18 sierpnia o godz. 12:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Żarki odbędzie się wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej w Żarkach.

porządek posiedzenia:
1/ Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a/ uchwalenie zmian w uchwale Nr XXXI/248/2017 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi,

b/ wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 2 do porozumienia z dnia 6 marca 2015 r. o współpracy w sprawie opracowania i realizacji Strategii RIT dla Subregionu Północnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,

c/szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych z terenu gminy Żarki.

2/Sprawy różne,bieżąceDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *