bezchmurnie
17°
13°
środa
Reklama
Rolkowe i Nartorolkowe mistrzostwa powiatu myszkowskiego
12 września 2017 r. | 16:46
0

W sobotę 23 września w Przewodziszowicach odbędą się 1. Rolkowe i Nartorolkowe mistrzostwa powiatu myszkowskiego. Początek o godz. 15:00.

Regulamin Imprezy:

I. Cel imprezy
1. Popularyzacja i upowszechnianie rolek i nartorolek jako sposobu na aktywny wypoczynek i prozdrowotne oddziaływanie na człowieka.
2. Promocja Powiatu Myszkowskiego, Gminy Żarki i Jurajskich Ścieżek Pieszo - Rowerowych.
3. Wkład w promocję imprez sportowych w Województwie Śląskim.
4. Popularyzacja Jury Krakowsko-Częstochowskiej jako obszaru turystyki aktywnej.
5. Integracja rodzin poprzez sport i aktywny wypoczynek.

II. Organizator:
Wypożyczalnia Rowerów, Nart Biegowych, Nartorolek w Przewodziszowicach

III. Termin i miejsce:
I Rolkowe i Nartorolkowe Mistrzostwa Powiatu Myszkowskiego odbędzie się w Gminie Żarki, Przewodziszowice w dniu 23.09.2017 (sobota).
Program imprezy w dniu 23.09.2017:
13:00 – 14:30 Praca biura zawodów 14.45 Uroczyste otwarcie imprezy15:00 Start zawodów17:00 Ogłoszenie wyników i nagrodzenie najlepszych (3 pierwszych zawodników w każdej kategorii) oraz losowanie nagród Miejsce: bieg odbywa się na trasie:Start w Przewodziszowicach przy miejscu postojowym obok rozpoczynających się Jurajskich Ścieżek

IV. Dystans - Trasa - Kategorie
Wszystkie starty odbywają się na trasie asfaltowej, jest to petla o długości około 1300 metrów
Trasa dla ROLKARZY obejmuje 3 pętle (3900 metrów)Trasa dla NARTOROLKARZY STYL KLASYCZNY obejmuje 3 pętle (3900 metrów)Trasa dla NARTOROLKARZY STYL ŁYŻWOWY obejmuje 3 pętle (3900 metrów)

Klasyfikacje wiekowe:
K-20 / M-20 16– 34 lat (rocznik 2001– 1983)K-40 / M-40 35 – 54 lat (rocznik 1982 – 1963)K-60 / M-60 55 – i więcej lat (rocznik 1964 – i starsi )

Starty Uczniów z Gimazjum oraz Szkoły Podstawowe klasy 6
Trasa dla ROLKARZY obejmuje 1 pętlaTrasa dla NARTOROLKARZY STYL KLASYCZNY obejmuje 1 pętla Trasa dla NARTOROLKARZY STYL ŁYŻWOWY obejmuje 1 pętla
Starty Dzieci w kategori Szkoły Podstawowe klasy 4 - 5
Trasa dla ROLKARZY obejmuje 1 pętla mniejsza (około 600 metrów)
Start dzieci w kategori szkoły Podstawowe klasy 1-3
Trasa dla Rolkarzy obejmuje dystans 200 metrów
Start Przedszkolaków z pomocą rodziców
Trasa dla Rolkarzy 50 metrów

V. Biuro zawodów
23 Wrzesień 2017 (sobota) w godzinach 13:00 – 14:30.
Biuro zawodów znajdować się będzie na parkingu obok Startu Zawodów.

VI. Zgłoszenia
1. W biurze zawodów w dniu imprezy. Zgłoszenie dokonywane przez wypisanie formularza w biurze zawodów.
Osoba Do Kontaktu w sprawie zawodów Andrzej Jakóbczak tel. 664 715 931. Osoby niepełnoletnie do 18 lat startują wyłącznie na pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

VII. Strona zawodów
https://www.facebook.com/BiegJurajskichSciezek/ 

VIII. Opłata startowa
Dzieci i Młodzież ucząca się start bezpłatnie
Osoby Dorosłe 10 zł - płatne w biurze zawodów
W ramach zgłoszenia i opłaty startowej uczestnicy otrzymują:numer startowy do pomiaru czasu posiłek regeneracyjny na mecie

IX. Pomiar czasu
Prowadzony będzie skanerowy pomiar czasu,Numer startowy należy umieścić w widocznym miejscu na klatce piersiowej. Numer startowy nie może być zakryty ani zasłonięty – w przeciwnym wypadku organizator nie gwarantuje prawidłowości pomiaru czasu.

X. Klasyfikacja i nagrody
Klasyfikacja w Kategoriach nagradzane będą miejsca 1-3 nagrody rzeczowe, dyplomy, pamiątkowe medale

XI. Sposób przeprowadzenia zawodów

1. Zawody odbędą się bez względu na pogodę
2. Start w zawodach będzie indywidualny na czas.
3. Każdy uczestnik startuje z założonym i zapiętym Kaskiem a zawodnicy startujący na nartorolkach w okularach.
4. W zależności od ilości zgłoszonych zawodników, startujący będą wypuszczani na trasę w odstępie co 1 minuta. Kolejność startu zawodników będzie ustalona przez organizatorów.
5. Startujący na nartorolkach w stylu klasycznym zobowiązani są do poruszania się wyłącznie stylem klasycznym.
6. Startujący na rolkach poruszają się bez używania kijów.
7. W startach nartorolkowych niema ograniczeń sprzętowych
8. Uczestnicy stawiają się na linii startu na polecenie sędziego.

XII. Postanowienia końcowe
1. Wszystkich uczestników I Rolkowych i Nartorolkowych Mistrzostw Powiatu Myszkowskiego obowiązuje niniejszy regulamin.
2. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne
3. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystanie w internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystywane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez organizatora.
5. Na miejsce zawodów zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jaki i podczas biegu pod warunkiem wykluczenia z imprezy. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.
6. Podczas zawodów, uczestnicy muszą posiadać numery startowe przypięte z przodu na klatce piersiowej.
7. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie oraz jego interpretacja należą do organizatora.
8. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
9. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.
10. Organizator zapewnia depozyt.
11. Osoby, które zrezygnują ze startu nie mogą ubiegać się o zwrot wpisowego.
12. Niniejszy regulamin może ulec zmianie, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni
13. Osoby niepełnoletnie mogą startować wyłącznie za pisemną zgodą opiekunów prawnych.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *