zachmurzenie duże
19°
18°
poniedziałek
Reklama
Będzie nowa opłata targowa? W czwartek sesja w tej sprawie
27 kwietnia 2021 r. | 11:32
1

W czwartek 29 kwietnia w MGOK w Żarkach – sala widowiskowa o godz. 9:00 odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Żarkach, podczas której radni zmienią uchwałę w sprawie opłaty targowej.

porządek obrad:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Żarki o pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał.
4. Informacja przewodniczących komisji stałych o pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX/123/2020 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie opłaty targowej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Żarki do klastra energii pod nazwą "Klaster Synergii Powiatu Myszkowskiego".
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za korzystanie z usług w klubie seniora.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żarki w 2021 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żarki na lata 2021-2030".
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy Rady i Komisji na 2021 rok
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonywanie swoich zadań przez dyrektorów szkół lub placówek oświatowych.
13. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i wnioskach radnych.
14. Sprawy różne, bieżące.
15. Zamknięcie obrad XXVIII sesji.Jedna odpowiedź do “Będzie nowa opłata targowa? W czwartek sesja w tej sprawie”

  1. Telimena pisze:

    Nowa opłata – czytaj wyższa opłata

    4
    0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *