zachmurzenie umiarkowane
23°
21°
wtorek
Reklama
Będzie nowa opłata targowa
23 listopada 2023 r. | 11:56
0

W czwartek, 30 listopada w urzędzie odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Żarkach, podczas której radni podejmą uchwałę w sprawie nowej opłaty targowej.

Początek o godz. 9:00.

porządek obrad:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Żarki o pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał.
4. Informacja przewodniczących komisji stałych o pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/279/2022 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 20 września 2022 roku w sprawie opłaty targowej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/192/2021 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Zakładu Usług Komunalnych w Żarkach.
12. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i wnioskach radnych.
13. Sprawy różne, bieżące.
14. Zamknięcie obrad LVII sesji.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *