zachmurzenie umiarkowane
19°
17°
wtorek
Reklama
Klemens Podlejski
Biedny Burmistrz. Nie poszedł na urlop i dostał ponad 15 tys. zł
22 sierpnia 2018 r. | 11:51
4

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach zarzuciła sekretarz gminy Barbarze Major, że nie dba o swojego pracodawcę - Klemensa Podlejskiego. Major nie wysłała Podlejskiego na urlop, przez co biedny Burmistrz dłużej pracował na rzecz gminy, dzięki czemu za lata 2013-2014 gmina musiała mu wypłacić 15 676,61 zł ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Poniżej komentarz RIO w tej sprawie:

W 2014 r. zaniechano udzielenia zaległego urlopu wypoczynkowego za 2013 r. p. Klemensowi Podlejskiemu – Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki, w liczbie 3 dni w terminie do 30 września 2014 r., co było niezgodne z art. 168 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.). Zgodnie z przytoczonym przepisem, urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 tej ustawy, należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego. Ponadto w myśl art. 152 Kodeksu pracy, pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, którego pracownik nie może się zrzec.

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop za lata 2013 – 2014 w związku z upływem w 2014 r. kadencji Burmistrza Miasta i Gminy Żarki wypłacono dnia 2 stycznia 2015 r. w łącznej kwocie 15.676,61 zł brutto w tym ekwiwalent za niewykorzystane 3 dni zaległego urlopu wypoczynkowego z 2013 r. wynosił 1.735,18 zł brutto.

Czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta i Gminy Żarki wykonywała p. Barbara Major – Sekretarz Miasta i Gminy Żarki.

Ponadto, zobowiązanie z tytułu ww. ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w łącznej kwocie 15.676,61 zł dokonano dopiero w dniu 2 stycznia 2015 r. na podstawie listy płac sporządzonej również w dniu 2 stycznia 2015 r.

Powyższe zobowiązanie powstało z dniem nabycia prawa do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, tj. z dniem rozwiązania stosunku pracy w związku z upływem kadencji burmistrza, co nastąpiło w dniu 27 listopada 2017 r. i powinno zostać wypłacone niezwłocznie po zakończeniu stosunku pracy.
Zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), wydatki publiczne powinny być dokonywane w terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Pisemną informację o nabyciu prawa do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy sporządziła w dniu 28 listopada 2014 r. p. Barbara Major – Sekretarz Miasta i Gminy Żarki. Zobowiązania z ww. tytułu ujęto w księgach rachunkowych 2014 r.

Sporządzenie listy płac do wypłaty ekwiwalentu pieniężnego należało do pracowników Referatu Finansowego. Bezpośredni nadzór w tym zakresie sprawowała p. Dorota Mucha – Skarbnik Miasta i Gminy Zarki. Dyspozycji środkami pieniężnymi dokonała p. Dorota Mucha – Skarbnik Miasta i Gminy Zarki. Listę płac do wypłaty zatwierdził p. Klemens Podlejski – Burmistrz Miasta i Gminy Żarki.

Wniosek nr 9
Zapewnić prawidłowe udzielanie urlopów pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Żarki, zgodnie z art. 152, 163 i 168 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 z późn. zm.), mając na uwadze art. 68 oraz art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).

Wniosek nr 10
Wzmocnić nadzór nad pracownikami Referatu Finansowego Urzędu Miasta i Gminy Żarki w zakresie terminowego sporządzania list płac stanowiących podstawę dokonania wypłaty z tytułu ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, stosownie do art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) w związku z art. 171 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 z późn. zm.) mając na uwadze art. 68 oraz art. 69 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o finansach publicznych.

PAWEŁ GĄSIORSKI4 odpowiedzi na “Biedny Burmistrz. Nie poszedł na urlop i dostał ponad 15 tys. zł”

 1. bruno pisze:

  Normalne bo aby gmina wygladala tak jak wygląda a jest fajne to trzeba wiele pracy i ciezko isc na wolne .Najwieksi pesymisci mają tylko ciągle przedłużone urlopy ?

  6
  34
 2. Wyborca Trzy pisze:

  A kto temu panu bronił iść na urlop? Wiadomo dlaczego nie poszedł ! Każdy chciał by skasować takie pieniądze ale nie każdy jest takim burmistrzem jak Klemens Podlejski -pazerny

  36
  4
 3. Kodeks Pracy pisze:

  Jeżeli zachłanny Burmistrz ciężko pracuje latami bez urlopu to może cały rok ma urlop.

  Ludzie po pewnym czasie tracą poczucie przyzwoitości i wychodzi z nich mały człowieczek robiący gówniane interesy.

  Jedni dopiszą sobie jedną nadgodzinę inni wezmą ekwiwalent za niby niewykorzystany urlop.

  Piastując stanowisko Burmistrza nie warto się poniżać dla paru złotych Panie Podlejski. Tak postępuje żul co kradnie tanie wino z półki sklepowej.

  35
  3

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *