bezchmurnie
20°
18°
niedziela
Reklama
fot. ogonkowo
Burmistrz chce wykończyć wszystkie szczury w gminie!
03 października 2018 r. | 12:07
7

Burmistrz Klemens Podlejski poinformował o wyłożeniu trutki w oczyszczalni ścieków, zakładach produkcji żywności oraz innych obiektach lub magazynach wykorzystywanych do przetwórstwa lub przechowywania produktów rolno-spożywczych, placówkach kulturalno-oświatowych i budynkach wielolokalowych.

Obwieszczenie Burmistrza.

Na podstawie § 35 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żarki stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/246/2017 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 24 kwietnia 2017 r., wprowadzam na terenie Gminy Żarki obowiązek powszechnej akcji deratyzacyjnej

Powszechna akcja deratyzacyjna polega na jednoczesnym i jednolitym wyłożeniu trutki w oczyszczalni ścieków, zakładach produkcji żywności oraz innych obiektach lub magazynach wykorzystywanych do przetwórstwa lub przechowywania produktów rolno-spożywczych, placówkach kulturalno-oświatowych i budynkach wielolokalowych.

Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na właścicielach, administratorach, użytkownikach wieczystych, zarządcach nieruchomości i obiektów.

Powszechną akcję deratyzacji ustala się w terminie od dnia 1 października do dnia 21 października 2018 roku.

W związku z powyższym zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do:

Oczyszczenia podwórzy, piwnic, poddaszy, strychów, magazynów we wszystkich obiektach i zakładach celem pozbawienia gryzoni ewentualnego pożywienia. Przeprowadzenia deratyzacji oraz pokrycia jej kosztów. Zaopatrzenia się w odpowiednią ilość środków (preparatów) ogólnodostępnych przeciw gryzoniom, posiadających rejestrację przez Ministra Zdrowia lub posiadającej atest Państwowego Zakładu Higieny. Można również zawrzeć umowę o wykonanie deratyzacji z przedsiębiorcą wykonującym tego typu usługi. W dniach od 1 października do 21 października br. należy wyłożyć trutkę w miejscach (niedostępnych dla innych zwierząt), w których istnieje prawdopodobieństwo pojawienia się gryzoni, a w szczególności na śmietnikach, w piwnicach, magazynach, pomieszczeniach strychowych i gospodarczych, a także na zapleczach sklepów, stołówek, barów, restauracji itp. w ilości zgodnej z podaną na etykiecie środka użytego do deratyzacji. W okresie trwania deratyzacji zaleca się kontrolowanie i uzupełnianie wyłożonych środków. Po zakończeniu akcji niezwłocznie należy usunąć pozostałości trutki. Padłe gryzonie należy usuwać z nieruchomości na bieżąco. Dzieci należy pouczyć o niebezpieczeństwie zatrucia i nie pozostawiać ich bez opieki. W miejscach wyłożenia trutki należy umieścić wyraźne ostrzeżenie „UWAGA TRUTKA”.

W przypadku ewentualnego zatrucia wyłożoną trutką należy bezwzględnie skontaktować się z lekarzem. Nadzór nad przebiegiem powszechnej akcji deratyzacyjnej prowadzić będą przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myszkowie oraz funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej.

Zgodnie z art. 117 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 618 z późn. zm. ) za nieprzestrzeganie w/w postanowień grozi kara grzywny w wysokości do 1500,00 złotych albo karą nagany.

Właściciel nieruchomości ma obowiązek przeprowadzenia deratyzacji na jej terenie w każdym przypadku wystąpienia zaszczurzenia.7 odpowiedzi na “Burmistrz chce wykończyć wszystkie szczury w gminie!”

 1. Pbruno pisze:

  Proponuję zacząć od solectwa Kotowice ?

  9
  8
 2. Kocur pisze:

  Największym szczurem w Żarkach jest oczywiście czarny pan gdzie zaszył się teraz w norze i nie wychodzi a szczura ciężko wybawić z kryjówki a co gorsza jak szczur jest nabity w trzy dupy

  12
  6
 3. Zależny od pogody pisze:

  Komitet Niezależni, od kogo lub czego jest niezależny? Może ktoś mi wyjaśni, będę wdzięczny.

  14
  2
 4. toria pisze:

  Ale się uśmiałam czytając te dyrdymały !! 😀 Panie redaktorze, bajki pisać dzieciom. W dodatku fantastyczne.

  7
  7
 5. Bajo pisze:

  Nie deratyzacj tylko deteryzacji ???proszę nie mylić pojęć

  0
  1
 6. sprzątaczka pisze:

  Apani zastępca prawa reka burmistrza w naszej szkole czyli u Tadzika zatrudniła sobie po znajomości ; SYNA, CÓRKĘ I SYNOWĄ I TO SIE NAZYWA ZAKŁAD PRACY

  4
  1
  • Sti pisze:

   Dlatego trzeba rozbić te układy i jest okazja w tych wyborach…..?? Jest nadzieja, że też układy dyrektorka dyrektorkow będą wykryte na zewnątrz, wszystkie jego układy i posadki dla kobiet…..?? Online

   1
   0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *