bezchmurnie
17°
15°
wtorek
Reklama
fot. ogonkowo
Burmistrz ponownie chce wykończyć wszystkie szczury w gminie!
09 kwietnia 2019 r. | 11:25
8

Burmistrz Klemens Podlejski poinformował o wyłożeniu trutki w oczyszczalni ścieków, zakładach produkcji żywności oraz innych obiektach lub magazynach wykorzystywanych do przetwórstwa lub przechowywania produktów rolno-spożywczych, placówkach kulturalno-oświatowych i budynkach wielolokalowych.

Na podstawie § 35  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żarki stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/246/2017 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 24 kwietnia 2017 r., wprowadzam na terenie Gminy Żarki obowiązek powszechnej akcji deratyzacyjnej.
Powszechna akcja deratyzacyjna polega na jednoczesnym i jednolitym wyłożeniu trutki w oczyszczalni ścieków, zakładach produkcji żywności oraz innych obiektach lub magazynach wykorzystywanych do przetwórstwa lub przechowywania produktów rolno-spożywczych, placówkach kulturalno-oświatowych i budynkach wielolokalowych.
Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na właścicielach, administratorach, użytkownikach wieczystych, zarządcach  nieruchomości i obiektów.
Powszechną akcję deratyzacji ustala się w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 21 kwietnia 2019 roku.
W związku z powyższym zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do:
1.    Oczyszczenia podwórzy, piwnic, poddaszy, strychów, magazynów we wszystkich obiektach
i zakładach celem pozbawienia gryzoni ewentualnego pożywienia.
2.    Przeprowadzenia deratyzacji oraz pokrycia jej kosztów.
3.    Zaopatrzenia się w odpowiednią ilość środków (preparatów) ogólnodostępnych przeciw gryzoniom, posiadających rejestrację przez Ministra Zdrowia lub posiadającej atest Państwowego Zakładu Higieny. Można również zawrzeć umowę o wykonanie deratyzacji z przedsiębiorcą wykonującym tego typu usługi.
4.    W dniach od 1 kwietnia do 21 kwietnia br. należy wyłożyć trutkę w miejscach (niedostępnych dla innych zwierząt), w których istnieje prawdopodobieństwo pojawienia się gryzoni, a w szczególności na śmietnikach, w piwnicach, magazynach, pomieszczeniach strychowych i gospodarczych, a także na zapleczach sklepów, stołówek, barów, restauracji itp. w ilości zgodnej z podaną na etykiecie środka użytego do deratyzacji.
5.    W okresie trwania deratyzacji zaleca się kontrolowanie i uzupełnianie wyłożonych środków.
6.    Po zakończeniu akcji niezwłocznie należy usunąć pozostałości trutki. Padłe gryzonie należy usuwać
z nieruchomości na bieżąco.
7.    Dzieci należy pouczyć o niebezpieczeństwie zatrucia i nie pozostawiać ich bez opieki.
8.    W miejscach wyłożenia trutki należy umieścić wyraźne ostrzeżenie „UWAGA TRUTKA”.
9.    W przypadku ewentualnego zatrucia wyłożoną trutką należy bezwzględnie skontaktować się
z lekarzem.
Nadzór nad przebiegiem powszechnej akcji deratyzacyjnej prowadzić będą przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myszkowie oraz funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej.
Zgodnie z art. 117 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 618 z późn. zm.)  za nieprzestrzeganie w/w postanowień grozi kara grzywny w wysokości do 1500,00 złotych albo karą nagany.
Właściciel nieruchomości ma obowiązek przeprowadzenia deratyzacji na jej terenie w każdym przypadku wystąpienia zaszczurzenia.
                                                                                                            
BURMISTRZ
mgr KLEMENS PODLEJSKI8 odpowiedzi na “Burmistrz ponownie chce wykończyć wszystkie szczury w gminie!”

 1. Duży bob pisze:

  Od kiedy szczur morduje swoją rodzine?

  4
  2
 2. Stasiek pisze:

  a czy u nas to jeszcze straż miejska to funkcjonuje

  6
  0
 3. Wyborca Żarki pisze:

  Bo się boi żeby go nie wygryzły Hahaha

  7
  1
 4. No chyba z fotela pisze:

  Tyle ma na swoim sumieniu ,że nawet myszy powinien się bać

  7
  1
 5. Dobro Żarek pisze:

  Ale on jest bez żadnych morale i po co te wpisy ?

  5
  2
 6. Strażnik Praworządności pisze:

  “2. Przeprowadzenia deratyzacji oraz pokrycia jej kosztów.”

  Czy po to płacimy podatki, żeby Straż Miejska jeździła po miasteczku za nasze pieniądze ?
  Mogliby chodzić i przeprowadzać deratyzację .

  4
  1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *