zachmurzenie małe
-1°
-2°
piątek
Reklama
Czy Burmistrz Klemens Podlejski otrzyma absolutorium za 2019 rok?
07 sierpnia 2020 r. | 12:19
5

18 sierpnia w w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Żarkach odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Żarkach, podczas której radni będą głosować w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki absolutorium za 2019 rok.

Początek o godz. 11:00.

porządek obrad:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Żarki o pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał.
4.Informacja przewodniczących komisji stałych o pracy w okresie międzysesyjnym.
5.Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Żarki za 2019 rok:
a /debata nad raportem,
b/podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki wotum zaufania.
6.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żarki za 2019 rok.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żarki za 2019 rok.
8.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki za 2019 rok.
9.Uchwalenie zmian w budżecie Gminy Żarki.
10 .Uchwalenie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żarki.
11.Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarkach za 2019 rok.
13.Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
14.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji członka Komisji ds Socjalnych i Społecznych Rady Miejskiej w Żarkach.
15.Uchwalenie zmian w uchwale Nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie określenia liczby członków w stałych komisjach Rady Miejskiej w Żarkach oraz ustalenia ich składów osobowych.
16.Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i wnioskach radnych.
17.Sprawy różne, bieżące.
18.Zamknięcie obrad XX sesji.5 odpowiedzi na “Czy Burmistrz Klemens Podlejski otrzyma absolutorium za 2019 rok?”

 1. krzyś pisze:

  Dobre pytanie – czy burmistrz otrzyma absolutorium – ja bym zadał pytanie radnym czy wiedzą co to jest absolutorium

  7
  1
 2. Kosmita pisze:

  Oczywiście że otrzyma. Który radny potrafi przeczytać jakikolwiek dokument księgowy? Przecież teraz nawet nie podpisują listy otrzymanych diet.

  7
  1
 3. Nowoczesny pisze:

  Czyżby zgodnie z zaleceniami najnowszych wskazówek możnych tego świata diety w tak postępowym Urzędzie nie były wypłacane bezgotówkowo na konta bankowe tylko po staroświecku w gotówce?
  Taką sytuację należy natychmiast zmienić!!!

  1
  2

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *