zachmurzenie duże
14°
13°
sobota
Reklama
Dziś sesja na żywo na facebooku
25 maja 2018 r. | 08:00
0

Dziś o godz. 9:00 w sali UMIG w Żarkach odbędzie się XLIII sesja Rady Miejskiej w Żarkach, podczas której radni będą podejmować uchwałę w sprawie m.in. zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ Żarki za 2017 r, sprawozdania z działalności ŚDS w Żarkach za 2017 r. i z działalności MGOPS w Żarkach za 2017 r.

Sesja będzie transmitowana na żywo na naszym fanpage na facebooku - TUTAJ.

porządek obrad:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Żarki o pracy w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji Rady.
5.Informacja przewodniczących stałych komisji o pracy komisji w okresie międzysesyjnym.
6.Interpelacje i wnioski radnych.
7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji od Województwa Śląskiego zadania z zakresu właściwości województwa
8.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego na realizację zadania pn."Projekt przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 789 i 792 z wlotami dróg gminnych w Żarkach".
9.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego na dofinansowanie zakupu 83 sztuk opraw oświetlenia ulicznego typu LED w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 793 - Żarki-Myszków od km 26+975 do km 32+406".
10.Uchwalenie zmian w budżecie Gminy Żarki
11.Uchwalenie zmiany WPF na lata 2018-2024
12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Przybynowie przy ulicy Spadowej ,zabudowanej stacją transformatorową oraz na odstąpienie od przetargowego jej zbycia
13.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ Żarki za 2017 r
14.Przyjęcie sprawozdania z działalności ŚDS w Żarkach za 2017 r
15.Przyjęcie sprawozdania z działalności MGOPS w Żarkach za 2017 r oraz przyjęcie "Oceny zasobów pomocy społecznej".
16.Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku
17.Udzielenie odpowiedzi na interpelacje
18.Zamknięcie obrad XLIII w sesji Rady Miejskiej w Żarkach.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *