zachmurzenie duże
25°
24°
wtorek
Reklama
Dziś sesja w Żarkach
13 marca 2018 r. | 09:28
1

Dziś w Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach odbędzie się XLI sesja Rady Miejskiej w Żarkach, podczas której urząd pierwszy raz będzie nagrywać sesję "swoją kamerą". Sesja rozpocznie się o godz. 11:00 i z pewnością nas na niej nie zabraknie.

porządek obrad:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Żarki o pracy w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji Rady.
5.Informacja przewodniczących stałych komisji o pracy komisji w okresie międzysesyjnym.
6.Interpelacje i wnioski radnych.
7.Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Żarki
8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
10.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Żarki do nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy nieruchomosci z przeznaczeniem pod drogę
11.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarki, dla obszaru sołectwa Jaworznik w zakresie obszaru położonego przy ul. Źródlanej
12.Uchwalenie zmian w uchwale Nr XXX/257/2006 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 17 lutego 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
13.Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żarki w 2018 roku
14.Uchwalenie zmian w budżecie gminy
15.Uchwalenie zmian w WPF na lata 2018-2024
16.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Myszkowskiego na realizację zadania z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w postaci wykonywania zadań izby wytrzeźwień
17.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie
18.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Myszkowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów serwisu wraz z subskrypcją aplikacji GEO-INFO
19.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania "Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej ul. Czarka w Żarkach oraz Wysokiej Lelowskiej - Gmina Żarki" realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
20.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego
21. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Żarki na jednomandatowe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
22.Uchwalenie planów pracy Rady i komisji Rady na 2018 rok
23.Sprawy różne, bieżące.
24.Zamknięcie obrad XLI w sesji Rady Miejskiej w Żarkach.Jedna odpowiedź do “Dziś sesja w Żarkach”

  1. żarczanin pisze:

    Bardzo szkoda ,że nie w całości sesja

    0
    0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *