zachmurzenie umiarkowane
23°
21°
wtorek
Reklama
Kolejne kontrole urzędników. Tym razem zajrzą do kotłów
30 listopada 2023 r. | 12:06
1

Urząd Miasta i Gminy Żarki zapowiada kontrolę palenisk na terenie gminy Żarki.

Czynności kontrolne wykonywane są w obecności właściciela nieruchomości lub dorosłego domownika. Z czynności kontrolnych sporządzany jest protokół.

Prawa i obowiązki osoby kontrolowanej?
Kontrolowana osoba fizyczna ma obowiązek umożliwić przeprowadzenie kontroli, a w szczególności:
- umożliwić wstęp kontrolującego wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem na teren nieruchomości, obiektu lub ich części w godzinach od 6 do 22,
- udzielić pisemnych lub ustnych informacji w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego, a także okazać dokumenty i udostępnić wszelkie dane mające związek z problematyką kontroli (art. 379 ust. 3 prawo ochrony środowiska, dalej p.o.ś.).

Udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli lub dokonania czynności kontrolnej stanowi przestępstwo, o którym mowa w art. 225 § 1 kodeksu karnego „Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Osoba kontrolowana jest uprawniona do:
- otrzymania jednego egzemplarza protokołu kontroli (art. 380 ust. 1 p.o.ś.) oraz do podpisania protokołu,
- wniesienia zastrzeżeń i uwag do protokołu wraz z uzasadnieniem (art. 380 ust. 2 p.o.ś.),
- odmowy podpisania protokołu oraz przedstawienia swojego stanowiska na piśmie w terminie 7 dni Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki (art. 379. ust. 3 p.o.ś.).

Poza kontrolami wymaganymi przez program ochrony powietrza wynikający z ustawy antysmogowej, na terenie gminy prowadzone są także kontrole palenisk na podstawie zgłoszeń mieszkańców.Jedna odpowiedź do “Kolejne kontrole urzędników. Tym razem zajrzą do kotłów”

  1. ZGRYWUS pisze:

    Niech w budynku magistratu żareckiego skontrolują na poddaszu lodóweczkę Włodarza w pokoju uciech?
    Jest tam dużo wódy która nie służy do podpałki a zresztą widać po twarzy Włodarza?

    8
    0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *