zachmurzenie duże
14°
13°
sobota
Reklama
Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 kwietnia
13 kwietnia 2020 r. | 11:22
4

Do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty – to przepis ujęty w podpisanym dziś, 9 kwietnia br. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

Przypomnijmy, że w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, zmieniliśmy przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. Określiliśmy również zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzyliśmy możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów.

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość. Za jej organizację odpowiada dyrektor szkoły.

Bezpieczeństwo uczniów i ich możliwości psychofizyczne priorytetem

Organizując kształcenie na odległość dyrektor musi pamiętać o uwzględnieniu zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Oznacza to, że dobór narzędzi przy tej formie kształcenia powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów.

Dyrektor musi również ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia. Dyrektor określa też formy kontaktu czy konsultacji nauczyciela z rodzicami i uczniami.

Sposoby realizowania kształcenia na odległość

Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (w szczególności platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl), Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia.

W przypadku przedszkoli i uczniów klas I-III szkoły podstawowej nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.4 odpowiedzi na “Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 kwietnia”

 1. Dociekliwy Rodzic pisze:

  W związku z zamknięciem szkół z powodu epidemii, Ministerstwo Edukacji nakazało nauczycielom prowadzenie zajęć z uczniami w trybie zdalnym. Tego typu praca wymaga wyposażenia nauczycieli w odpowiednie narzędzia, w szczególności sprzęt IT (laptopy) i dedykowane aplikacje internetowe np. dziennik elektroniczny. Zgodnie z Kartą nauczyciela: „Art. 29. 1. Organ prowadzący szkołę obowiązany jest zapewnić szkole podstawowe warunki do realizacji przez nauczyciela zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 2. Nauczycielowi przysługuje wyposażenie jego stanowiska pracy, umożliwiające realizację dydaktyczno-wychowawczego programu nauczania.”
  W związku z tym mam pytania: 1. Czy dyrektorzy szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żarki zapewnili wszystkim nauczycielom służbowe laptopy? 2. Czy wszystkie szkoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żarki posiadają dedykowane aplikacje internetowe np. dziennik elektroniczny? 3. Czy dyrektorzy szkół podjęli działania, aby nauczanie zdalne było prowadzone zgodnie z RODO w systemach zapewniających ochronę danych osobowych?

  1
  0
 2. Nauczyciel pisze:

  Proszę o wyjaśnienie:
  1. Na jakiej podstawie dyrekcje szkół podstawowych w Żarkach oraz organ prowadzący – Gmina Żarki żąda od nauczycieli pracy zdalnej wykonywanej przy pomocy prywatnego sprzętu IT (komputery, laptopy, smartfony, urządzenia peryferyjne…), prywatnego systemu operacyjnego i oprogramowania oraz prywatnego łącza internetowego?
  2. Czy w związku używaniem w pracy prywatnych narzędzi, nauczycielom zostanie wypłacony stosowny ekwiwalent pieniężny?
  3. Kto poniesie konsekwencje ewentualnego wycieku danych osobowych uczniów, rodziców i nauczycieli z nieodpowiednio zabezpieczonego komputera/laptopa /smartfona będącego własnością nauczyciela.

  1
  0
 3. puszek okruszek pisze:

  W nagrodę za pracę na własnym sprzęcie, z wykorzystaniem prywatnego łącza nauczyciel: nie otrzyma środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, nie otrzyma wynagrodzenia za przepracowane godziny ponadwymiarowe. A co? organ prowadzący taki ludzki pan.

  0
  0
 4. Belfer pisze:

  A co w takim przypadku?:

  https://kobieta.onet.pl/rajdy-na-e-lekcje-mlodziez-obraza-nauczycieli-na-lekcjach-online/2dmdnnf

  Kto poniesie konsekwencje ewentualnego wycieku danych osobowych uczniów, rodziców i nauczycieli z nieodpowiednio zabezpieczonego prywatnego komputera/laptopa /smartfona. Kłania się RODO.

  0
  0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *