zachmurzenie duże
19°
18°
czwartek
Reklama
Kto zostanie rachmistrzem gminy?
16 czerwca 2020 r. | 11:55
7

Burmistrz Miasta i Gminy Żarki informuje o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w Ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w  2020 r. spisu rolnego,  którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Żarki.

 

 1. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania:
 • być osobą pełnoletnią,
 • zamieszkiwać na terenie danej gminy,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 1. Kandydat na rachmistrza terenowego:
 • zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego; o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego;
 • jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez właściwego Gminnego Komisarza Spisowego pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60 % poprawnych odpowiedzi; kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.
 1. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.
 2. Kandydat na rachmistrza terenowego przedkłada ksero dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia.
 3. Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 5) pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 4. Rachmistrz dokonywać będzie spisu wyłącznie na urządzeniu mobilnym
 5. Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:
 • Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego (zał. 1);
 • Kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie, co najmniej szkoły średniej;
 • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe (zał. 2)
 • Informacja dotycząca RODO (zał. 3)
 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście w godzinach pracy Urzędu, w kopercie  z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020r.” w terminie od dnia 15.06.2020r. do 08.07.2020 r. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu Miasta i Gminy.

Adres do doręczeń: Urząd Miasta i Gminy Żarki, ul. Kościuszki 15/17, 42-310 Żarki

 1. Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela Ola Marchewka,
  34 314 80 36 wew. 42


7 odpowiedzi na “Kto zostanie rachmistrzem gminy?”

 1. Sala okolicznościowa pisze:

  Zamierzam budować budynek 320 metrów powierzchni użytkowej. Potrzebuję solidnej firmy budowlanej.Może ktoś kogoś polecić .Jeśli coś ktoś to prosze.

  2
  1
 2. Psikus pisze:

  MARMADEX

  3
  2
 3. Ewa pisze:

  A oświadczenie majątkowe to mam składać jak chciałabym zostać rachmistrzynią

  0
  1
 4. Odradzam Sójke pisze:

  Nie polecam Sójki z Leśniowa jego lepiej omijać

  2
  0
 5. Rybak pisze:

  A czemu?

  0
  0
  • Odradzam Sójke pisze:

   Oby nie” fahure” co umówi cene przyjmie zamówienie przywiezie robotników żeby robili i pojedzie na i nną budowe ? sufit wyjdzie jak beczka a tobie naliczy jakąs dodatkową kase chcesz tak?

   0
   0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *