zachmurzenie umiarkowane
19°
17°
wtorek
Reklama
Będą dyskutować nad sprawozdaniami jednostek gminy Żarki
19 maja 2022 r. | 11:50
0

We wtorek 24 maja o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie komisji wspólnych, podczas której radni zajmą się sprawozdaniami jednostek gminnych.

Komisję poprowadzi radny Roman Hamerla.

porządek obrad:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
a/ zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
b/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarkach za 2021 rok.
c/ opłaty targowej.
d/ wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach.
2. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku.
3. Sprawozdanie z działalności ŚDS w Żarkach za 2021 rok.
4. Sprawozdanie z działalności MGOPS w Żarkach wraz z oceną zasobów pomocy społecznej za 2021 rok dla Gminy Żarki.
5. Sprawy różne i bieżące.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *