bezchmurnie
20°
18°
niedziela
Reklama
Sesja w Żarkach
28 sierpnia 2017 r. | 17:22
0

We wtorek 29 sierpnia w sami Urzędu Miasta i Gminy Żarki odbędzie się XXXV sesja Rady Miejskiej w Żarkach, podczas której radni rozpatrzą m.in. skargę na Burmistrza Klemensa Podlejskiego.

Początek sesji o godz. 11:00.

porządek obrad:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Żarki o pracy w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji Rady.
5.Informacja przewodniczących stałych komisji o pracy komisji w okresie międzysesyjnym
6.Interpelacje i wnioski radnych.
7.Uchwalenie zmian w budżecie gminy Żarki 7"a" Uchwalenie zmian WPF na lata 2017-2021
8.Uchwalenie zmian w uchwale Nr XXXI/248/2017 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
9.Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 2 do porozumienia z dnia 6 marca 2015 r. o współpracy w sprawie opracowania i realizacji Strategii RIT dla Subregionu Północnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
10.Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych z terenu gminy Żarki.
11.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Krzysztofa Kamińskiego na Burmistrza Miasta i Gminy Żarki
12.Odpowiedzi na interpelacje.
13.Sprawy różne, bieżące
14.Zamknięcie obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Żarkach.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *