zachmurzenie duże
25°
24°
wtorek
Reklama
Żarki wezmą 690 tys. zł pożyczki
11 września 2017 r. | 10:43
2

690 000 zł - to wysokość kolejnej pożyczki zaciągniętej przez Miasto i Gminę Żarki. Wszystko po to, by zrealizować zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie gminy Żarki".

Poniżej treść uchwały Nr XXXV/268/2017 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 29 sierpnia 2017 roku w tej sprawie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „c” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz.446 z późn. zm.)

Rada Miejska w Żarkach uchwala, co następuje:

§ 1
Zaciągnąć pożyczkę długoterminową na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 690.000 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie gminy Żarki ”

§ 2
Spłata pożyczki następować będzie z dochodów własnych gminy.

§ 3
Okres spłaty pożyczki ustala się na lata 2019- 2023.

§ 4
Zabezpieczeniem pożyczki będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 5
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 sierpnia 2017 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Żarki oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Żarki.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Henryk Świerdza2 odpowiedzi na “Żarki wezmą 690 tys. zł pożyczki”

 1. Katarzyna Kulińska-PLuta pisze:

  Żarki wezmą pożyczkę, gdyż mają bezpieczną sytuację finansową i szereg mieszkańców było zainteresowanych wymianą pieca. Gmina Żarki wdraża ekologiczne rozwiązania dla mieszkańców i walczy z niską emisją. Jeszcze w tym roku wymienionych zostanie 100 kotłów, natomiast w 2018r. – 130. W praktyce to mieszkańcy skorzystają i wymienią przestarzałe piece na nowe, ekologiczne. Wszystko za sprawą starań urzędu i pozyskaniu dotacji oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Mieszkańca nowa inwestycja kosztuje 50 proc. wartości zadania. Więcej: http://www.umigzarki.pl/aktualnosci/4181. Gmina Żarki szuka również wykonawców do realizacji zadania: http://www.umigzarki.pl/aktualnosci/4182. W imieniu Gminy Żarki Katarzyna Kulińska-PLuta

  0
  0
 2. Tytus pisze:

  Który to już kredyt?

  0
  0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *