zachmurzenie duże
19°
18°
poniedziałek
Reklama
fot. Dariusz Szlęk
Nabór wniosków w sprawie dokonania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
18 kwietnia 2022 r. | 09:57
0

Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie informuje, iż udostępnia wnioski w sprawie dokonania  refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektów pozakonkursowych pn.: „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie (IV)" - skierowany dla 8 osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia, w tym 2 kobiety i 6 mężczyzn spełniających warunki udziału w ramach projektu pozakonkursowego, tj.:

  1. kobieta i mężczyźni o niskich kwalifikacjach,
  2. kobieta i mężczyźni długotrwale bezrobotni*,
  3. mężczyzna powyżej 50 roku życia

oraz
 „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie myszkowskim (V)" – skierowany dla 8 osób bezrobotnych do 30 roku życia, w tym 3 kobiety i 5 mężczyzn spełniających warunki udziału w ramach projektu pozakonkursowego, tj.:

  1. kobiety i mężczyźni o niskich kwalifikacjach,
  2. mężczyzna z wyższym wykształceniem (w tym policealne/pomaturalne).

Nabór wniosków rozpoczął się 21 marca 2022 roku i potrwa do momentu wyczerpania alokacji przeznaczonej na tę formę wsparcia.
Wypełniony wniosek wraz z załącznikami może być przesłany (np. pocztą, dostarczony kurierem) lub złożony osobiście w siedzibie tutejszego Urzędu. Decyduje data wpływu do Urzędu.

Załączniki osoby powyżej 30 roku życia
Załączniki osoby do 30 roku życiaDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *