zachmurzenie duże
16°
14°
środa
Reklama
Nie będą przetwarzać odpadów z baterii w Żarkach!
09 lipca 2020 r. | 08:43
0

Burmistrz Klemens Podlejski umorzył postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa instalacji do przetwarzania odpadów z baterii (odpady produkcyjne, części baterii i zużyte baterie) o maksymalnej całkowitej wydajności 27 370Mg/rok” przewidzianego do realizacji na działce nr geod. 3279/23 obręb Żarki.

Uzasadnienie znajdziecie poniżej.

W dniu 10.10.2019r. firma ENERIS B&R Sp. z o.o. ul. Koszykowa 65, 00-667 Warszawa zwróciła się do tut. organu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia. W tym dniu wszczęto postępowanie w tej sprawie.

W dniu 22.10.2019r. Burmistrz Miasta i Gminy Żarki wydał postanowienie nr R.G.K. i I. 6220.01.Żar. 2019 T.Z. o zawieszeniu tegoż postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 26.05.2020r. firma ENERIS B&R sp. z o.o. , ul. Koszykowa 65, 00-667 Warszawa złożyła wniosek o umorzenie ww. postępowania .

Obwieszczeniem nr R.G.K. I I. 6220.01.ŻAR. 2019. T.Z. z dnia 01.06.2020r. Burmistrz Miasta i Gminy Żarki stosownie do art. 49 KPA zawiadomił strony o ww. wniosku firmy w sprawie umorzenia przedmiotowego postępowania.

Do dnia 22.06.2020 r. żadna ze stron nie wniosła uwag w tej sprawie.

Biorąc pod uwagę powyżej przedstawione ustalenia oraz wskazane przepisy prawa tut. Organ uznał, że prowadzenie postępowania w sprawie wydania przedmiotowej decyzji stało się bezprzedmiotowe.

W tych okolicznościach orzeczono jak w rozstrzygnięciu.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *