zachmurzenie umiarkowane
21°
17°
wtorek
Reklama
Nieprawidłowości w podatkach od nieruchomości w gminie Żarki
25 sierpnia 2022 r. | 09:00
1

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach przeprowadziła kontrolę w Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach m.in. w zakresie podatku od nieruchomości.

W latach 2018 - 2022 do dnia kontroli, nieprawidłowo przeprowadzono czynności mające na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności wykazanych przez pięciu podatników podatku od nieruchomościach danych o posiadanych nieruchomościach oraz nie wezwano podatników do złożenia korekt deklaracji podatkowych.

Naruszono tym samym art. 272 pkt 3 oraz 274a § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) w związku z art. 1a ust. 1 pkt 3, art. 2 pkt 3, art. 4 ust. 1, art. 6 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 z późn. zm.).

Powyższe dotyczyło pięciu podatników o nr kart kontowych: 11569, 43854, 42648, 45806, 44098, którzy w informacjach w sprawie podatku od nieruchomości wykazywali do opodatkowania zaniżoną powierzchnię nieruchomości lub nie wykazali budowli związanych z działalnością gospodarczą. W trakcie kontroli powyżej wskazani podatnicy złożyli korekty informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. Łącznie w ww. korektach zostały wykazane do opodatkowania m.in. budowle związane z działalnością gospodarczą o wartości 126.000,00 zł.

Zadania związane ze sprawdzaniem poprawności i rzetelności składanych deklaracji przez podatników podatku od nieruchomości należały do Inspektorów ds. wymiaru podatków Urzędu Miasta i Gminy Żarki. Nadzór nad pracownikiem w tym zakresie sprawowała p. Dorota Mucha – Skarbnik Miasta i Gminy Żarki.

Wniosek nr 3
Systematycznie analizować prawidłowość opodatkowania nieruchomości pozostających w posiadaniu podatników prowadzących działalność gospodarczą i w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wszcząć w trybie art. 165 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.) postępowanie podatkowe w celu prawidłowego ustalenia podstawy opodatkowania, mając na uwadze art. 1a ust. 1 pkt 3, art. 2 pkt 3, art. 4 ust. 1, art. 6 ust. 1 i ust. 2 art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 z późn. zm.).

Wniosek nr 4
Wzmocnić nadzór nad pracownikami wykonującymi w Urzędzie Miasta i Gminy Żarki zadania związane z wymiarem podatków i opłat w zakresie prawidłowego dokonywania weryfikacji prawidłowości składanych informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości oraz w zakresie egzekwowania korekt deklaracji podatkowych, stosownie do art. 272 pkt 1 lit. a, pkt 3, art. 274a § 1, § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.), mając na uwadze art.68 oraz 69 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 późn. zm.).Jedna odpowiedź do “Nieprawidłowości w podatkach od nieruchomości w gminie Żarki”

  1. Mieszkaniec pisze:

    Brawo niech się w końcu wezmą za tych nierobów.

    4
    0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *