bezchmurnie
17°
12°
czwartek
Reklama
Nikt nie wziął udziału w konsultacjach, bo nikt o nich nie wiedział
10 listopada 2022 r. | 12:05
0

W gminie Żarki odbyły się konsultacje społeczne. Nikt o nich nie wiedział, nikt nie wziął w nich udziału. Konsultacje dotyczyły nazwania ulic w Wysokiej Lelowskiej.

Poniżej szczegóły.

PAWEŁ GĄSIORSKI

Konsultacje społeczne odbyły się w oparciu o Uchwałę Nr XLII/280/2010 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 19 października 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Zarządzeniem Nr 63/2022 z dnia 03 października 2022 roku Burmistrz Miasta i Gminy Żarki zarządził przeprowadzenie konsultacji dotyczących nadania nazw dla ulic w Wysokiej Lelowskiej.

Formą konsultacji było opublikowanie na stronach biuletynu informacji publicznej Gminy Żarki, na stronie internetowej Gminy Żarki treści niniejszego zarządzenia wraz z projektem uchwały w sprawie nadania nazw dla ulic w Wysokiej Lelowskiej.

Opinie i uwagi do projektu uchwały organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty mogły składać w okresie od dnia 04 października 2022 r. do 26 października 2022 r. za pośrednictwem poczty, osobiście do sekretariatu urzędu lub drogą elektroniczną.

W okresie konsultacji nie zgłoszono uwag do projektu uchwały.

Wobec powyższego proszę o zaakceptowanie przez Radę Miejską przedstawionego projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic w Wysokiej Lelowskiej.

Żarki, dnia 27.10.2022 r.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *