bezchmurnie
16°
14°
poniedziałek
Reklama
Az market
Nowe ceny za odbieranie odpadów
14 września 2017 r. | 13:10
1

Podczas sierpniowej sesji Rady Miejskiej w Żarkach, radni podjęli uchwałę w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi. Za odbiór koszy Mieszkańcy zapłacą od 27 zł do 129,60 zł, a za odbiór pojemników do 800 zł.

Szczegóły uchwały znajdziecie poniżej.

UCHWAŁA NR XXXV/271/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały XXXI/248/2017 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1289) Rada Miejska w Żarkach uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale XXXI/248/2017 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi, wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 3 ust. 1:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1) pojemnik 4 m3 – 700,00 zł;
b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2) pojemnik 5 m3- 800,00 zł;
c) pkt 3 otrzymuje brzmienie
3) worek typu Big - Bag o pojemności 1 m3 przeznaczony na odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie – 200,00 zł.
2. W § 3 ust. 2:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1) pojemnik 7 m3 – 850,00 zł;
b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2) pojemnik 1100 l - 129,60 zł.
3. W § 4 ust. 2:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1) 120 l – 27,00 zł;
b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2) 240 l – 43,20 zł;
c) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
3) 360 l – 54,00 zł;
d) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
4) 1100 l - 129,60 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki.
§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miasta i Gminy Żarki.Jedna odpowiedź do “Nowe ceny za odbieranie odpadów”

  1. Misiek pisze:

    Coś nie tak? Interesuje mnie ile na tym gmina zarabia a ile firma która wywozi śmieci. Dlaczego radni na to się zgadzają!!! Zastanówmy się jakich radnych wybieramy. Znów będą śmieci po lasach żegnajcie grzybki

    0
    0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *