pochmurnie
27°
24°
sobota
Reklama
Program “Ciepłe Mieszkanie” w gminie Żarki
11 stycznia 2024 r. | 11:33
0

Urząd Miasta i Gminy Żarki informuje, iż ruszył program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Celem programu „Ciepłe Mieszkanie” jest wsparcie wymiany źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Program realizowany jest w modelu, w którym Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udostępnia środki na realizację Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach a ten z kolei podpisuje stosowne umowy z zainteresowanymi gminami. Dofinansowanie skierowane jest do wspólnot mieszkaniowych.

W przypadku wspólnot posiadających od 3 do 7 lokali dotacja obejmie: demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe w budynku oraz zakup i montaż wspólnego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu, zakup i montaż: nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, ocieplenia przegród budowlanych, wymianę okien, drzwi, drzwi/bram garażowych, założenie mikroinstalacji fotowoltaicznej, a także na przygotowanie dokumentacji (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy).

Dotacja wynosi maksymalnie do 60 % kosztów kwalifikowanych:
- do 350 tys. zł wsparcia można uzyskać w przypadku kompleksowej termomodernizacji z wymianą źródła ciepła;
- do 360 tys. zł jeśli przedsięwzięcie obejmuje dodatkowo zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej (lub 375 tys. zł dla zadania uwzględniającego pompy ciepła);
- do 150 tys. zł, jeśli projekt zakłada tylko termomodernizację bez wymiany źródeł ciepła.

W przypadku wspólnot o liczbie lokali powyżej 7-miu, dofinansowanie przysługuje lokatorom indywidualnie, ale tylko i wyłącznie w zakresie wymiany stolarki okiennej/drzwiowej wraz z modernizacją źródła ciepła lub dla samej wymiany źródła ciepła. Ubieganie się o wsparcie tylko i wyłącznie na wymianę okien lub drzwi nie jest możliwe.

Poziom dofinansowania w tym przypadku dla poszczególnych lokatorów uzależniony jest od dochodu:
-Podstawowy poziom dofinansowania – przy dochodach do 135 tys. zł rocznie – dotacja do 16,5 tys. zł, nie więcej niż 30% kosztów kwalifikowanych na jeden lokal mieszkalny
- Podwyższony poziom dofinansowania - przy dochodach do 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym i do 2651 zł w jednoosobowym - dotacja do 27,5 tys. zł, nie więcej niż 60% kosztów kwalifikowanych na jeden lokal mieszkalny.
- Najwyższy poziom dofinansowania - przy dochodzie do 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1526 zł w jednoosobowym - dotacja do 41 tys. zł wsparcia, nie więcej niż do 90% kosztów kwalifikowanych na jeden lokal mieszkalny.

Burmistrz Miasta i Gminy Żarki nadal zachęca do zgłaszania się do projektu oraz przyjmuje wolę udziału w projekcie od chętnych zarządców wspólnot oraz właścicieli lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych na terenie gminy Żarki.

W celu oszacowania liczby ostatecznej liczby beneficjentów końcowych wyznacza się ostateczny termin zgłoszenia osób zainteresowanych udziałem w projekcie do dnia 10.01.202 4r.

Zgłoszenia należy kierować do Urzędu Miasta i Gminy Żarki, pokój 21, tel. 34 31 48 036 wew.29. /UMiG/Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *