zachmurzenie umiarkowane
19°
17°
wtorek
Reklama
Radni będą głosować w sprawie kolejnych podwyżek. Będzie drożej za śmieci i środki transportu
21 grudnia 2021 r. | 11:18
2

30 grudnia o godz. 9:00 w MGOK w Żarkach odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Żarkach, podczas której radni będą głosować w sprawie nowej stawki za odpady komunalne, podniesienia podatku od środków transportu, podwyższenia diet sołtysom i przewodniczącym osiedli, opłaty targowej i budżetu na 2022 rok.

porządek obrad:
Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Żarki o pracy w okresie międzysesyjnym
i z wykonania uchwał.
Informacja przewodniczących komisji stałych o pracy w okresie międzysesyjnym.
Uchwalenie zmian w budżecie Gminy Żarki na 2021 rok.
Uchwalenie WPF na lata 2022-2029.
Uchwalenie budżetu Gminy Żarki na rok 2022.
Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Podjęcie uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Uchwalenie zmian w uchwale Nr XXXIII/216/2021 z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Uchwalenie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 19 października 2020r. Nr XXI/139/2020 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobkach lub klubach dziecięcych utworzonych przez gminę Żarki albo u dziennego opiekuna zatrudnionego przez gminę Żarki.
Uchwalenie zmian w uchwale nr XXX/239/2017 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.
Uchwalenie zmian w uchwale nr XIV/89/2015 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie opłaty targowej.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu pod nazwą „Aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Żarki” przyjętego uchwałą nr XXIX/221/2017 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 27.02.2017 roku w sprawie uchwalenia dokumentu „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Żarki”.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żarki. Aktualizacja”, przyjętego uchwałą nr XV/101/2015 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30.12.2015 roku w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żarki”.
Sprawy różne i bieżące.
Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i wnioskach radnych.
Sprawy różne, bieżące.
Zamknięcie obrad XXXIV sesji.

PAWEŁ GĄSIORSKI2 odpowiedzi na “Radni będą głosować w sprawie kolejnych podwyżek. Będzie drożej za śmieci i środki transportu”

 1. Kozik pisze:

  Czy to tak radna stojąca na drugim planie zdjęcia Violetta Kot jest za podwyżkami i zmknięciem szkoły podstawowej w Jaworzniku
  Jaworzanie nie dajcie jej tego zrobić

  8
  0
 2. Werty pisze:

  Pojebało ich już całkowicie , budżet na minusie ale w pierwszej kolejności podwyżka dla burmistrza i przydupasow teraz dla sołtysów to teraz trzeba podnieść wszystkie opłaty żeby im starczyło .

  6
  0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *