pochmurnie
14°
środa
Reklama
Radni “obronili” pracowników MGOPSu w Żarkach
09 lutego 2023 r. | 11:12
2

Nie mogło być inaczej. Rada Miejska w Żarkach uznała skargi na kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarkach Agnieszkę Pala-Czyż, pracowników Jolantę Michalik, Martę Grudziewicz za bezzasadną.

W uzasadnieniu czytamy:
Skarga wniesiona przez Panią B. Sz. na czynności kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarkach Agnieszkę Pala- Czyż, pracowników Jolantę Michalik, Martę Grudziewicz, została przedłożona w dniu 17 stycznia 2023., na obrady komisji skarg wniosków i petycji. Na posiedzenie komisji przybyły: kierownik MGOPS Pani Agnieszka Pala-Czyż, pracownice MGOPS Jolanta Michalik i Marta Grudziewicz oraz pełnomocnik wnoszącej skargę Pan D. Sz. W związku ze skargą Pani B. Sz. na czynności kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarkach Agnieszkę Pala-Czyż, pracowników Jolantę Michalik i Martę Grudziewicz informuję, że komisja po wysłuchaniu stron, tj. Pani Agnieszki Pala-Czyż, Jolanty Michalik, Marty Grudziewicz oraz skarżącej, ustaliła, że w skardze wyodrębniono 3 główne zarzuty. Kierownik MGOPS Pani Agnieszka Pala-Czyż, w sposób wyczerpujący odniosła się do wszystkich podniesionych zarzutów. Podkreślić należy, iż wbrew zarzutom skarżącej data i godzina przeprowadzenia wywiadu środowiskowego została ustalona ze skarżącą natomiast sam wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania skarżącej został przeprowadzony w oparciu o art. 15b i 15c ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 141). Zapisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym nie uprawniają osób przeprowadzających wywiad środowiskowy do żądania od stron postępowania okazania dowodu tożsamości. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym nie przewiduje w tym zakresie również odwołania do odpowiednich przepisów prawa. Dalej podkreślić należy, iż jeżeli skarżąca miała wątpliwości odnośnie tożsamości osób przeprowadzających wywiad środowiskowy to w każdym momencie mogła zażądać okazania przez te osoby legitymacji służbowych, jednakże takie żądanie ze strony skarżącej nie padło. Jak wynika z wyjaśnień złożonych przez Kierownika MGOPS, podczas przeprowadzania wywiadu środowiskowego nie zaobserwowano u skarżącej, aby miała ona trudności ze zrozumieniem zadawanych pytań lub też zrozumieniem samego przebiegu czynności w postaci wywiadu środowiskowego. W toku przeprowadzonych czynności skarżąca miała zachowaną swobodę wypowiedzi oraz sama wprowadziła pracowników MGOPS do domu, gdzie wskazała gdzie prowadzi swoje gospodarstwo domowe. Jak wynika z przedłożonych wyjaśnień, skarżąca sama wskazała, że korzysta ze wspólnej kuchni i łazienki razem ze wszystkimi domownikami.

Mając na względzie powyższe, Rada Miejska w Żarkach nie dopatrzyła się w działalności kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarkach Agnieszki Pala-Czyż oraz pracowników MGOPS w Żarkach: Jolanty Michalik i Marty Grudziewicz zaniedbania, lub nienależytego wykonywania zadań, naruszenia praworządności lub interesów skarżącej, bądź ewentualnie przewlekłego lub biurokratycznego załatwiania sprawy.

PAWEŁ GĄSIORSKI2 odpowiedzi na “Radni “obronili” pracowników MGOPSu w Żarkach”

 1. Kezolma pisze:

  ilu było”za” ?

  1
  1
 2. ZGRYWUS pisze:

  Jak oni nie rozumieli wniesionej skargi to jak mogli zagłosować? Przecież to są radni z przypadku dla lizania pupy burmistrzowi.
  Nie zapomniałem!!!
  Jesce tysionc pińcet dostać diety w każdym miesiącu za nic nierobienie.
  Intelektualnie i jakościowo w zajmowanych funkcjach to dno!!!
  Normalnie Rów Mariański ale i tak większość w tej radzie to nie wie o co chodzi oczywiście nie ubliżając innym.

  1
  0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *