pochmurnie
23°
20°
niedziela
Reklama
RIO: Ośmiu urzędników dostawało wyższe dodatki do pensji!
07 sierpnia 2018 r. | 10:46
10

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach wykazała, że aż ośmiu pracowników Urzędu Miasta i Gminy Żarki miało nieprawidłowo ustaloną wysokość dodatku za wieloletnią pracę!

W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 stycznia 2018 r. nieprawidłowo ustalono wysokość dodatku za wieloletnią pracę dla ośmiu pracowników Urzędu Miasta i Gminy Żarki. Powyższe było niezgodne z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.) oraz z § 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2014, poz. 1786 z późn. zm.). Zgodnie z art. 38 ust. 1 ww. ustawy, dodatek za wieloletnią pracę przysługuje po 5 latach pracy w wysokości wynoszącej 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Stosownie do § 7 ust. 1 ww. rozporządzenia dodatek za wieloletnią pracę jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia: 1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca, 2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

W trzech przypadkach pracownikom ustalono ww. dodatek w wyższej wysokości w okresie wcześniejszym niż wynikało to ze stażu pracy, skutkiem czego wypłacono dodatek w zawyżonej wysokości łącznie o kwotę 432,46 zł.

Przyczyną powyższego było nieprawidłowe ustalenie wartości dodatku stażowego w angażach pracowników. W czterech przypadkach pracownikom ustalono ww. dodatek w niższej wysokości (w wybranych miesiącach) niż wynikało to ze stażu pracy, skutkiem czego wypłacono dodatek w zaniżonej wysokości łącznie o kwotę 366,10 zł.

W trakcie kontroli dokonano wyrównania zaniżonego dodatku dla jednego pracownika.

W jednym przypadku pracownikowi nie ustalono ww. dodatku w ogóle pomimo, że pracownik nabył prawo do niego w wysokości 5 % wynagrodzenia zasadniczego od dnia 1 sierpnia 2017 r. Kwota nienaliczonego i niewypłaconego dodatku za wieloletnią pracę w okresie od dnia 1 sierpnia 2017 do dnia 30 stycznia 2018 r. wynosiła łącznie 700,00 zł brutto.

Przyczyną powyższego było nieprawidłowe wyliczenie dodatku stażowego w liście płac.

Wypłaty zaniżonego dodatku dokonano w trakcie kontroli w dniu 27 lutego 2018 r.

W wyniku nieprawidłowego ustalenia wysokości dodatku za wieloletnią pracę w latach 2014 - 2017:
- dla trzech pracowników Urzędu Miasta i Gminy Żarki wypłacono zawyżone dodatkowe wynagrodzenie roczne w łącznej kwocie 46,81 zł.
- dla pięciu pracowników Urzędu Miasta i Gminy Żarki wypłacono zaniżone dodatkowe wynagrodzenie roczne w łącznej kwocie 185,72 zł.

Prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu w szczególności: prowadzenie akt osobowych oraz przygotowanie dokumentacji związanej z zawieraniem umów o pracę, przeszeregowaniem, obliczanie stażu pracy (wysługi lat) należało do obowiązków p. Barbary Major – Sekretarza Miasta i Gminy Żarki.
Sporządzanie list wynagrodzeń pracowników urzędu oraz prowadzenie kart wynagrodzeń należało do obowiązków Inspektora ds. płac. Nadzór w tym zakresie sprawowała p. Dorota Mucha – Skarbnik Miasta i Gminy Żarki.

Wniosek nr 7
Przeanalizować prawidłowość naliczenia i wypłaty dodatku za wieloletnią pracę dla wszystkich pracowników Urzędu Miasta i Gminy Żarki w latach 2015 - 2017, w przypadku zawyżenia kwoty ww. dodatku podjąć działania mające na celu doprowadzenie do zwrotu do budżetu wydatków z tytułu tej kwoty, a w przypadku zaniżenia kwoty ww. dodatku - naliczyć i wypłacić wyrównanie z tego tytułu, mając na uwadze art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.), postanowienia § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1786 z późn. zm.) oraz zasady określone w przepisach działu piątego ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.).

Wniosek nr 8
Wzmocnić nadzór nad pracownikiem odpowiedzialnym ze prowadzenie spraw kadrowych w Urzędzie w zakresie prawidłowego ustalania dodatku służbowego dla pracowników Urzędu, oraz nad pracownikami referatu finansowego w zakresie prawidłowego przygotowywania list płac dla pracowników Urzędu, stosownie do § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2014, poz. 1786 z późn. zm.), art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1998 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.), mając na uwadze art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077).10 odpowiedzi na “RIO: Ośmiu urzędników dostawało wyższe dodatki do pensji!”

 1. Wyborca pisze:

  powinni oddać te dodatki a osoby odpowiedzialne powinny zwrócić premie

  18
  7
 2. Marcin Labocha pisze:

  Tych błędów jest bardzo dużo. Do zwolnienia!

  17
  10
  • Szkodnik pisze:

   Fakt:zwolnić wszystkich ! Wyborcę dać na sekretarza,Marcina Labochę na kadry a Liczydło na skarbnika.Będzie Dobra Zmiana !

   12
   17
 3. bruno pisze:

  Haha kolejny nudny temat pod tych nie omylnych choć nie spelnionych zyciowo ?

  11
  17
 4. sasiad pisze:

  A gdzie jest her Darek ?pora już wytrzeżwieć po weekedzie .

  11
  18

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *