zachmurzenie duże
14°
13°
środa
Reklama
RIO wykryła nieprawidłowości w finansach gminy Żarki
15 sierpnia 2022 r. | 09:34
0

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach przeprowadziła kompleksową kontrolę gospodarki finansowej Miasta i Gminy Żarki, za okres od 1 stycznia 2018 r. do 25 marca 2022 r.

RIO do pracy urzędników i samego burmistrza miała sporo uwag. Postaram się w najbliższych dniach przybliżyć je wszystkie.

PAWEŁ GĄSIORSKI

W zakresie realizacji planu finansowego:
- W latach 2020 - 2021 dokonano wydatków pomimo braku zabezpieczenia środków na ich realizację w planie finansowym wydatków Urzędu. Naruszono tym art. 44 ust. 1 pkt 3 i art. 254 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).

Przekroczenia planu wydatków dotyczyły wydatków poniesionych w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
· w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70095 – „Pozostała działalność” § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia” wg stanu na dzień 28 październik 2020 r. na kwotę 1.152,68 zł,
· w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70095 – „Pozostała działalność” § 4270 – „Zakup usług remontowych” wg stanu na dzień 10 czerwca 2020 r. na kwotę 1.200,00 zł,
· w dziale „Administracja publiczna”, rozdział 75023 – „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, § 4217 – „Zakup materiałów i wyposażenia” wg stanu na dzień 8 kwietnia 2020 r. na kwotę 13.998,85 zł,
· w dziale 801 – „Oświata i wychowanie”, rozdział 80104 – „Przedszkola”, § 4330 – „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” wg stanu na dzień 9 października 2020 r. na kwotę 11.277,36 zł,
· w dziale 600 – „Transport i łączność”, rozdział 60016 – „Drogi publiczne gminne”, § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: wg stanu na dzień 11 lutego 2020 r. na kwotę 2.781,87 zł, wg stanu na dzień 20 lutego 2020 r. na kwotę 4.110,27 zł; wg stanu na dzień 27 lutego 2020 r. na kwotę 10.569,80 zł,
· w dziale 926 – „Kultura fizyczna”, rozdział 92601 – „Obiekty sportowe”, § 6057 – „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wg stanu na dzień 13 maja 2020 r. na kwotę 467.400,00 zł,
· w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70095 – „Pozostała działalność”, § 4430 – „Różne opłaty i składki” wg stanu na dzień: 23 września 2021 r. na kwotę 1.517,50 zł, 25 października 2021 r. na kwotę 1.167,50 zł, 24 listopada 2021 r. na kwotę 1.167,50 zł, 22 grudnia 2021 r. na kwotę 1.317,50 zł,
· w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70095 – „Pozostała działalność”, § 4300 – „Zakup usług pozostałych” wg stanu na dzień: 2 sierpnia 2021 r. na kwotę 511,83 zł, 5 sierpnia 2021 r. na kwotę 4.140,33 zł, 30 sierpnia 2021 r. na kwotę 6.041,13 zł, 28 września 2021 r. na kwotę 1.082,81 zł,
· w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70095 – „Pozostała działalność”, § 4360 – „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” wg stanu na dzień 14 czerwca 2021 r. na kwotę 107,00 zł,
· w dziale 750 – „Administracja publiczna”, rozdział 75023 – „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” § 4217 – „Zakup materiałów i wyposażenia” wg stanu na dzień 9 lutego 2021 r. na kwotę 46.211,10 zł,
· w dziale 750 – „Administracja publiczna”, rozdział 75023 – „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, § 4219 – „Zakup materiałów i wyposażenia” wg stanu na 9 lutego 2021 r. na kwotę 8.154,90 zł,
· w dziale 750 – „Administracja publiczna”, rozdział 75095 – „Pozostała działalność”, § 4300 – „Zakup usług pozostałych” wg stanu na dzień: 28 października 2021 r. na kwotę 388,00 zł, 9 listopada 2021 r. na kwotę 3.188,00 zł, na dzień 10 listopada na kwotę 3.788,00 zł, 14 grudnia 2021 r. na kwotę 771,99 zł, na dzień 27 grudnia 2021 r. na kwotę 839,64, 29 grudnia 2021 r. na kwotę 21.554,82 zł,
· w dziale 900 – „Gospodarka odpadami”, rozdział 90002 – „Gospodarka odpadami komunalnymi”, § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe” wg stanu na dzień 20 maja 2021 r. na kwotę 3.074,00 zł.

Ponadto dokonano przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami w danym rozdziale, pomimo że w klasyfikacji budżetowej, do której dokonano takiego przesunięcia, brak było planu wydatków, co dotyczyło przeniesienia:
- wydatku na kwotę 2.440,35 zł w dniu 9 lutego 2021 r. z rozdziału 75023 – „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia” do § 4217 – „Zakup materiałów i wyposażenia”, plan wydatków w tej klasyfikacji wynosił 0,00 zł,
- wydatku na kwotę 430,65 zł w dniu 9 lutego 2021 r. z rozdziału 75023, § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia” do § 4219 – „Zakup materiałów i wyposażenia”, plan wydatków w tej klasyfikacji wynosił 0,00 zł.

Zmiany planu wydatków w ww. klasyfikacji dokonano dnia 26 lutego 2021 r. Kwalifikacji do zapłaty ze środków budżetu wg podziałek klasyfikacji budżetowej dokonał Inspektor ds. księgowości budżetowej. Wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczej z planem finansowym dokonała p. Dorota Mucha – Skarbnik Gminy Żarki. Wydatki do wypłaty zatwierdzane były przez: p. Klemensa Podlejskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Żarki, p. Jakuba Grabowskiego – Zastępcę Burmistrza, p. Dominikę Horoszko – Sekretarza Gminy Żarki.

Wniosek nr 1
Zapewnić dokonywanie wydatków w granicach obowiązującego planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Żarki, stosownie do art. 44 ust. 1 pkt 3 i art. 254 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), mając na uwadze art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 3 tej. ustawy.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *