zachmurzenie duże
19°
18°
poniedziałek
Reklama
Ruszają zapisy do Klubu Dziecięcego w Żarkach
31 marca 2021 r. | 12:55
0

Już jutro rusza rekrutacja do Klubu Dziecięcego w Żarkach. Rekrutacja potrwa do końca kwietnia.

Kartę zapisu należy złożyć w biurze projektu w budynku na ul. Wierzbowej 8 w Żarkach lub przesłać skan wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia na adres e-mail: klubdzieciecyzarki@wp.pl.

Harmonogram:
1. Rekrutacja do Klubu dziecięcego prowadzona jest w sposób ciągły, w zależności od liczby wolnych miejsc.
2. Do Klubu Dziecięcego w Żarkach przyjmuje się dzieci w wieku od roku do lat 3, zamieszkałych na obszarze gminy Żarki.
3. Pierwszeństwo w naborze mają dzieci:
a) Dzieci rodzica(opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko (w rozumieniu art. 50 ust. 5 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
b) Dzieci niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
c) Dzieci rodzica (opiekuna prawnego), wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności:
d) Dzieci z rodzin wielodzietnych:
4. Podstawą zgłoszenia dziecka do Klubu dziecięcego jest wypełnienie” Karty zgłoszenia dziecka”.
5. Podstawą zapisu dziecka do Klubu dziecięcego jest wypełnienie” Umowy o świadczenie usług”
6. Jeśli liczba zgłoszonych dzieci jest większa niż liczba miejsc, decyzję o przyjęciu dziecka do Klubu dziecięcego podejmuje komisja rekrutacyjna według zasad regulaminu rekrutacji, a pozostałe dzieci zapisywane są na listę rezerwową.
5. Dzieci z listy rezerwowej przyjmowane są w momencie zwolnienia się miejsc, o ile rodzice potwierdzą chęć uczęszczania swojego dziecka do Klubu.
Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego klub nadal dysponuje wolnymi miejscami, to w postępowaniu uzupełniającym mogą być przyjęci kandydaci spoza obszaru gminy.
Terminy:
1.Składanie przez rodzica/prawnego opiekuna potwierdzenie woli kontynuowania przez dziecko uczęszczania do żłobka od następnego roku tj. od 01 września br. do 31 sierpnia roku następnego trwa od 22 marca do 31 marca.
2. Rekrutacja do Klubu Dziecięcego na dany rok szkolny odbywa się w dniach od 1 kwietnia do 30 kwietnia. W tym okresie trwa składanie wniosku zgłoszenia dzieci ubiegających się o przyjęcie do klubu w formie papierowej lub skan na adres e-mail: klubdzieciecyzarki@wp.plwraz z niezbędnymi dokumentami.
3.Do 15 maja trwają prace komisji.
4.Ogłoszenie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klubu odbywa się od 15 do 31 maja do godz. 15:00 w siedzibie klubu, poprzez kontakt e-mail lub telefoniczny. Jeżeli dzień ten przypada w dzień wolny od pracy, listy publikuje się w pierwszym dniu roboczym.

Kartę zapisu można pobrać STĄD.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *