zachmurzenie umiarkowane
11°
sobota
Reklama
Szykuje się kolejny kredyt dla Gminy Żarki
09 lipca 2021 r. | 10:42
0

W piątek 16 lipca o godz. 9:00 w MGOK w Żarkach odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Żarkach, podczas której radni podejmą uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Żarki o pracy w okresie międzysesyjnym
i z wykonania uchwał.
4. Informacja przewodniczących komisji stałych o pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały w sprawiezmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarki, dla obszaru sołectwa Wysoka Lelowska.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/89/2015 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie opłaty targowej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.
8. Uchwalenie zmian w WPF.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żarki w 2021 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Żarki, na rok szkolny 2021/2022.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żarki na lata 2021-2030".
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarkach za 2020 rok.
14. Sprawozdanie z działalności MGOPS w Żarkach wraz z oceną zasobów pomocy społecznej za 2020 r. dla Gminy Żarki.
15. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku.
16. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i wnioskach radnych.
17. Sprawy różne, bieżące.
18. Zamknięcie obrad XXX sesji.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *