pochmurnie
14°
środa
Reklama
Urząd poszukuje terapeuty
07 lutego 2022 r. | 11:40
0

Do 16 lutego można zgłaszać chęć pracy, która polega na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie prowadzenia terapii indywidualnej i grupowej na stanowisko pracy: terapeuta ds. uzależnień.

Szczegóły znajdują się poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

Zatrudnienie na podstawie: umowy zlecenia

Przewidywany termin realizacji: 10 miesięcy (pierwsza umowa)

I. Wymagania niezbędne:

Obywatelstwo polskie
Doświadczenie w pracy terapeutycznej
Uprawnienia do prowadzenia terapii indywidualnej i grupowej
Komunikatywność, odpowiedzialność, dyskrecja
Niekaralność za przestępstwa umyślne
Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
II. Wymagane dokumenty:

CV, list motywacyjny
Kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje oraz uprawnienia
Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
III. Termin i miejsce składania dokumentów:

Termin: do 16 lutego 2022 roku
Miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Żarkach – sekretariat (pok. 18)
Dokumenty należy złożyć osobiście w godzinach pracy Urzędu lub za pośrednictwem poczty w kopercie z napisem „Nabór- terapeuta ds. uzależnień”

Adres do doręczeń: Urząd Miasta i Gminy Żarki, ul. Kościuszki 15/17, 42-310 ŻarkiDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *