zachmurzenie umiarkowane
11°
sobota
Reklama
W czwartek radni zagłosują przeciwko funduszowi sołeckiemu
22 marca 2022 r. | 11:34
0

W czwartek 24 marca o godz. 9.00 w MGOK w Żarkach odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Żarkach, podczas której radni kolejny raz nie wyrażą zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2023 rok.

porządek obrad:
Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Żarki o pracy w okresie międzysesyjnym
i z wykonania uchwał.
Informacja przewodniczących komisji stałych o pracy w okresie międzysesyjnym.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.
Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2023 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/89/2015 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie opłaty targowej.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 dla Gminy Żarki.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarki na 2022 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi ul. Jagodowej do kategorii dróg gminnych.
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w Suliszowicach.
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w Wysokiej Lelowskiej.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żarki w 2022 roku.
Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców ul. Kościelnej i ul. Stary Rynek w Żarkach.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej SPZOZ w Żarkach.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy Rady i stałych komisji Rady na 2022 rok.
Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i wnioskach radnych.
Sprawy różne, bieżące.
Zamknięcie obrad XXXVII sesji.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *