bezchmurnie
17°
12°
czwartek
Reklama
W środę zbierze się komisja ds. socjalnych i społecznych
16 maja 2022 r. | 11:16
0

W środę o godz. 8:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Żarki w sali narad odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Socjalnych i Społecznych, podczas których zostaną przedstawione sprawozdania z działalności różnych instytucji w gminie Żarki.

porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
a/ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.
b/ zmiany uchwały o nadaniu Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarkach.
2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żarki za 2021 rok i wyrażenie opinii w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki.
3. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku.
4. Sprawozdanie z działalności ŚDS w Żarkach za 2021 rok.
5. Sprawozdanie z działalności MGOPS w Żarkach wraz z oceną zasobów pomocy społecznej za 2021 rok dla Gminy Żarki.
6. Sprawy różne, bieżące.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *