zachmurzenie umiarkowane
21°
17°
wtorek
Reklama
We wtorek sesja absolutoryjna
23 czerwca 2022 r. | 12:44
0

We wtorek 28 czerwca o godz. 9:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Żarkach, podczas której radni będą głosować w sprawie absolutorium i wotum zaufania dla Burmistrza Klemensa Podlejskiego.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Żarki o pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał.
4. Informacja przewodniczących komisji stałych o pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Żarki za 2021 rok:
a / debata nad raportem
b / podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki wotum zaufania.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żarki za 2021 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żarki za 2021 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez gminę Żarki zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi w ciągu dróg wojewódzkich na terenie gminy Żarki.
11. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i wnioskach radnych.
12. Sprawy różne, bieżące.
13. Zamknięcie obrad XLI sesji.

 Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *