zachmurzenie umiarkowane
23°
21°
wtorek
Reklama
Wyższy próg do świadczenia 500 plus dla osób niesamodzielnych
12 marca 2024 r. | 09:33
0

Od marca wzrosła kwota graniczna dla świadczenia 500 plus dla osób niesamodzielnych. Nowy próg dochodowy wynosi 2 419,33 zł brutto. Daje to możliwość skorzystania większej liczbie osób ze tego świadczenia.

Tegoroczna marcowa waloryzacja podnosi kwotę graniczną, na podstawie której ustalane jest prawo i wysokość świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Od 1 marca kwota graniczna jest wyższa o ponad 261 zł od tej obowiązującej do końca lutego i wynosi 2 419,33 zł brutto. Bez zmian pozostaje maksymalna kwota świadczenia, czyli 500 zł „na rękę”. - Wyższy próg dochodowy daje szansę na uzyskanie świadczenia tym osobom, które dotychczas ze względu na dochód na poziomie co najmniej 2157,80 zł brutto nie kwalifikowały się do niego. Teraz będą miały taką możliwość, pod warunkiem, że dochód nie przekroczy 2419,33 zł brutto– mówi Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

Nie zawsze będzie to 500 zł
Świadczenie 500 dla osób niesamodzielnych przyznawane jest osobom dorosłym, mieszkającym w Polsce, które mają orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, a przy tym nie mają świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub suma tych świadczeń nie przekracza od 1 marca br. kwoty 2 419,33 zł brutto.
Świadczenie w pełnej wysokości 500 zł mogą otrzymać osoby, które nie mają w ogóle świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub ich suma nie przekracza 1919,33 zł brutto (od 1 marca br.). Jeśli suma tych świadczeń wynosi więcej niż 1919,33 zł, ale nie przekracza 2 419,33 zł brutto, to stosowana jest zasada „złotówka za złotówkę”. Na przykład, jeżeli w marcu suma pobieranych świadczeń wynosi 2000 zł brutto, to świadczenie uzupełniające będzie przyznane w kwocie 419,33 zł. Jeśli suma świadczeń wynosi np. 2100 zł brutto to świadczenie dla osób niesamodzielnych wyniesie wówczas 319,33 zł.

Jakie dochody uwzględnia się przy wyliczeniu świadczenia?
Świadczenia finansowane ze środków publicznych to np. emerytury czy renty wypłacane przez ZUS, KRUS i inne organy. Do tej grupy zaliczają się również świadczenia z pomocy społecznej o charakterze innym niż jednorazowe, np. zasiłki stałe, dodatek mieszkaniowy. Do dochodu uwzględniane są również świadczenia otrzymywane z zagranicznych instytucji właściwych do spraw emerytalno-rentowych.

Co nie zalicza się do dochodu?
Nie jest natomiast wliczany np. dodatek i zasiłek pielęgnacyjny, dodatek dla sieroty zupełnej, dodatek kombatancki czy też ryczałt energetyczny. Nie są ujmowane także świadczenia o charakterze jednorazowym, np. zasiłki socjalne lub zasiłek pogrzebowy.

Pod uwagę nie są brane świadczenie wspierające, czy renta rodzinna przyznana po zmarłym rodzicu osobie, która stała się całkowicie niezdolna do pracy przed ukończeniem 16. roku życia lub w czasie nauki w szkole przed ukończeniem 25. roku życia. Katalog świadczeń finansowanych ze środków publicznych mających wpływ na prawo i wysokość świadczenia uzupełniającego dostępny jest na stronie www.zus.pl oraz na sali obsługi klienta w każdej placówce ZUS.

Ważne! W związku ze zmianą progu dochodowego osoby aktualnie pobierające świadczenie 500 plus dla niesamodzielnych nie muszą składać wniosku. Natomiast wniosek należy złożyć, jeśli upłynął okres, na który została orzeczona niezdolność do samodzielnej egzystencji lub jeśli nowy próg dochodowy pozwala na uzyskanie świadczenia, do którego wcześniej nie było prawa – tłumaczy rzeczniczka.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *