zachmurzenie umiarkowane
11°
sobota
Reklama
Za tydzień sesja absolutoryjna oraz ślubowanie Dariusza Krulika
16 czerwca 2021 r. | 11:22
1

W środę 23 czerwca w sali widowiskowej MGOK w Żarkach odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Żarkach, podczas której ślubowanie złoży nowy radny, Dariusz Krulik. Podczas sesji odbędzie się głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki za 2020 rok. Ciekawe jak w tej sprawie zagłosuje przyszły radny? Powinien się wstrzymać od głosu.

Początek sesji o godz. 9:00.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Żarki o pracy w okresie międzysesyjnym
i z wykonania uchwał.
4. Informacja przewodniczących komisji stałych o pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Złożenie ślubowania radnego.
6. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Żarki za 2020 rok:
a / debata nad raportem
b / podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki wotum zaufania.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żarki za 2020 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żarki za 2020 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki za 2020 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żarki".
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żarki w 2021 roku.
13. Uchwalenie zmian w budżecie Gminy Żarki.
14. Uchwalenie zmian w WPF.
15. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i wnioskach radnych.
16. Sprawy różne, bieżące.
17. Zamknięcie obrad XXIX sesji.Jedna odpowiedź do “Za tydzień sesja absolutoryjna oraz ślubowanie Dariusza Krulika”

  1. Pacjent pisze:

    Ciekawe czy przyszły radny Krulik będzie podczas sesji w ubiorze ratownika medycznego?

    5
    5

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *