zachmurzenie duże
19°
18°
poniedziałek
Reklama
Za tydzień sesja Rady Miejskiej w Żarkach
21 kwietnia 2022 r. | 12:29
0

W czwartek 28 kwietnia odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Żarkach, podczas której radni m.in. zmianą Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarkach

Początek sesji o godz. 9:00.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Żarki o pracy w okresie międzysesyjnym
i z wykonania uchwał.
4. Informacja przewodniczących komisji stałych o pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Myszkowskiego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/89/2015 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie opłaty targowej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o nadaniu Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarkach.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres oznaczony do 3 lat.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie określenia liczby członków w stałych komisjach Rady Miejskiej w Żarkach oraz ustalenia ich składów osobowych
11. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i wnioskach radnych.
12. Sprawy różne, bieżące.
13. Zamknięcie obrad XXXVIII sesji.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *