bezchmurnie
17°
12°
czwartek
Reklama
Znamy nowe stawki podatku od nieruchomości
18 listopada 2021 r. | 10:49
6

Urząd Miasta i Gminy w Żarkach opublikował uchwałę Rady Miejskiej w Żarkach, która dotyczyła określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Podatki poszły do góry. Za głosowali radni od Burmistrza Klemensa Podlejskiego.

Szczegóły uchwały poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości:
1. Od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni – 0,85 zł,
2) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni – 5,15 zł,
3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni – 0,25 zł,
4) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 485), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres czterech lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m2 powierzchni – 0,25 zł.

2. Od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej – 0,73 zł,
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej – 20,87 zł,
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej – 11,61 zł,
4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej – 5,04 zł,
5) pozostałych:
a) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej – 8,35 zł,
b) letniskowych z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej – 8,35 zł,
c) nie wymienionych w pkt. 5 lit. a) i 5 lit. b) z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej – 4,78 zł.

3. Od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1. Grunty, budynki lub ich części zajęte na potrzeby:
1) ochrony przeciwpożarowej,
2) działalności oświatowo-kulturalnej,
3) działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu,
4) pomocy społecznej.6 odpowiedzi na “Znamy nowe stawki podatku od nieruchomości”

 1. Edmund pisze:

  O cie pitole

  To w naszej gminie jest drożej niż w Warszawie

  Dziękujemy panie Podlejski i wam radnym

  Może wy radni i burmistrzu obniżycie sobie diety a burmistrz pobory

  Nie wstyd wam

  Zróbcie coś od serca dla tej gminy a nie mamony !!!!!!!!!!!!!!!!!!

  14
  0
  • Kleofas pisze:

   Powyżej w artykule “gmina potrzebuje pieniędzy” widnieje lista radnych którzy głosowali za podwyżką. Pozdr – dobra dusza.

   14
   1
 2. krzyś pisze:

  w Całym kraju są podwyżki diet radnych to ciekawe ile to będzie wynosiło w Żarkach

  3
  2
  • Ostatni wyborca pisze:

   Uważam,że podwyżki dla naszych radnych powinny być GODNE i stosowne do Ich wkładu w rozwój gminy i dobro mieszkańców.To nasi wybrańcy na których głosowaliśmy powierzając Im mandat zaufania.I to by było na tę chwilę na tyle.

   1
   10
 3. franek kimono pisze:

  Ta Cichoniowa to naprawdę ciemna masa. Ale cóż od niej wymagać . Nowakowa powinnaś się wstydzić , radna Cichoń manipuluje tobą jak kukiełką . I Ty byłaś dyrektorką -hańba. Podlejski stworzył swój dwór z błaznami na czele . Grabowski to jedna z tych postaci . A o Pompie nie wspomnę.

  11
  1
 4. JA pisze:

  Chcieliśta to mota !

  7
  1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *